ขอเชิญร่วมงาน สุขแห่งสยาม 22 เมษา กูรูเพียบ

706

ขอเชิญพี่ๆเพื่อนๆมาร่วมงานสุขแห่งสยาม จัดโดยมูลนิธิร๊อฟฮานในวันที่ 22 เมษายนนี้

นายธวัช บวรวณิชกุล ประธานมูลนิธิร็อฟฮาน (ความสุข) กล่าวว่า การจัดงานสุขแห่งสยามมีวัตถุประสงค์เน้นเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของมุสลิมและเพื่อนต่างศาสนิก โดยได้เชิญพระพยอมกัลยาโน และวิทยากรดังๆมาร่วมอย่างคับคั่ง อีกทั้งได้รับเกียรติจากท่านจุฬาราชมนตรีมาเป็นประธานเปิดงาน ตั้งแต่ 10.00น.-22.30 น.ที่มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย รามคำแหงซอย2  ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นกำลังใจหรือร่วมกันทำบุญ

มูลนิธิร็อฟฮาน กับวัตถุประสงค์

สังคมยังขาดหลายๆ สิ่งที่จะกล่อมเกลาวิถีของมนุษย์ให้เข้าใจสัจธรรมในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้ ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่า ทุกวันนี้มนุษย์อยู่ในการขาดทุน โดยเฉพาะด้านจริยธรรม อันเป็นแก่นหลักของความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานก็ว่าได้

มีเงินมหาศาลแต่ไร้จริยธรรม เงินก็ไม่มีประโยชน์
มีเงินมากแต่หนทางที่ได้มาของเงินบนหนทางทุจริต เงินก็ไม่มีความหมายเพราะมีแต่ผู้คนก่นด่า มีเงินเยอะแต่มีจิตใจอำมหิต กดขี่ผู้คน เงินก็ไร้ซึ่งความสำคัญเพราะจะไม่มีบุคคลใดเข้าใกล้

แสดงว่า เงิน ไม่ใช่เป้าหมายหลักที่มนุษย์ขาด แต่ปัจจัยหลักที่ขาดหายคือ
“ศีลธรรม” ต่างหาก องค์กรต่างๆ ถูกอุบัติขึ้นจำนวนมากอักโข ล้วนเกิดขึ้นมารองรับความพร่องของสังคมแทบทั้งสิ้น อาทิเช่น องค์กรช่วยเหลือเด็กกำพร้า คนยากจน เป็นต้น

มูลนิธิร็อฟฮาน (อ่านว่า ร็อฟ-ฮาน แปลว่า ความสุข) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อการณ์นี้เช่นกัน ทว่าร็อฟฮาน มีข้อต่างตรง
ร็อฟฮานเป็นกลุ่มก้อนซึ่งถูกรวมตัวในภาวะสังคมกำลังต้องการแนวทางเพื่อนำไปสู่การลงมือปฏิบัติได้จริง เรียนรู้แล้วนำพาไปสู่การปฏิบัติได้จริงๆ กอปรกับมีความสุขในขณะเรียนรู้ หรือแม้กระทั่งนำไปสู่การลงมือปฏิบัติแบบมีความสุข

สุขที่ได้เรียนรู้
สุขที่ได้ปฏิบัติ
สุขที่เห็นแก่ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่น สุขที่ไม่ตำหนิผู้อื่น
สุขที่รักผู้อื่น และ
สุขเพื่อทุ่มเทปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง และสังคมได้จริง

ปฏิเสธไม่ได้ว่า เด็กคือกำลังสำคัญของสังคม การปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรมต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ ในวัยสามขวบซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง ดี หรือไม่ดี อยู่ที่จุดสตาร์ทตรงนี้แหละ ร็อฟฮานจึงเปิดรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อมุ่งปลูกฝังจริยธรรมตั้งแต่บัดนั้นเลย ด้วยครูที่เชียวชาญเฉพาะทางเด็กเล็กโดยตรง ซึ่งร็อฟฮานมีรองรับแล้ว

สอน และให้รักคัมภีร์อัลกุรฺอ่านแก่เยาวชนในตอนเย็น และเสาร์อาทิตย์ เยาวชนในยุคปัจจุบันเกลือกกลั้วอยู่กับเทคโนโลยีจนหลงลืมความเป็นเยาวชนอันต้องผูกพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าว่าด้วยการศึกษาคัมภีร์อัลกุรฺอานทุกๆ วัน ร็อฟฮานรู้ปัญหานี้ดี จึงดำริให้มีการเรียนการสอนเยาวชนให้รัก และท่องจำอัลกุรฺอ่าน โดยเสาะหาครูซึ่งเข้าใจและเชี่ยวชาญในการสอนอัลกุรฺอ่านมาขัดเกลาเยาวชนให้รักและชอบที่จะศึกษาอัลกุรฺอานเสมือนตัวของครูเอง

ในเวลาเดียวกันสำหรับเยาวชน ร็อฟฮานยังคงเสริมทักษะการเล่นในรูปแบบจริยธรรมซึ่งอิสลามส่งเสริมให้ละเล่น ว่าด้วย การสอนยิงธนู การว่ายน้ำ การออกกำลังกาย (พายเรือ,ปั่นจักรยาน และวิ่ง) อีกทั้งยังเสริมความคิดสร้างสรรค์ศิลปะ การวาดรูป (หะลาล) อันจักส่งผลให้เยาวชนมีจิตนาการที่กว้างไกล เรียนรู้ศิลปะเพื่อความอ่อนโยนทางความคิด และยังส่งผลถึงความอ่อนน้อมทางพฤติกรรม ซึ่งร็อฟฮานจะจัดให้มีกิจกรรมเข้าแคมป์ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ของแต่ละเดือน และในรอบหนึ่งปี จะจัดใหญ่ในช่วงปิดเทอมใหญ่

ร็อฟฮานไม่เคยละทิ้งคนวัยผู้ใหญ่ เสาร์และอาทิตย์จะจัดบรรยายให้แก่ผู้ใหญ่ทั่วๆ ไปได้เข้ามาฟังที่ร็อฟฮาน ซึ่งมีโปรแกรมบรรยายเฉพาะเรื่อง และเฉพาะวิชา โดยจัดสรรคณาจารย์ผู้ถนัดแต่ละวิชา อาทิเช่น วิชาประวัติศาสตร์ เรียนเชิญดร.อณัส อมาตยกุล เป็นต้น

และยังเสริมทัพด้วยการสอนอัลกุรฺอานแก่ผู้ใหญ่โดยเฉพาะ สำหรับผู้ใหญ่ซึ่งอ่านอัลกุรฺอ่านยังไม่คล่อง โดยจัดหาครูผู้สอนที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันมาสอน ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจในผู้เรียนซึ่งมีวัยใกล้เคียงกัน อีกทั้งผู้ใหญ่ยังกล้าแสดงออกโดยไม่อายเพราะอยู่ในวัยเดียวกัน

สิ่งสำคัญในสังคมที่ไม่อาจหลงลืมได้อีกคือ สตรี ที่เป็นแม่บ้าน และสตรีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง ร็อฟฮานจะจัดสัมมนาเฉพาะสตรีเท่านั้น โดยเลือกเรื่องราวที่ตรงประเด็น และต้องการอยากรู้ของสตรี จัดเข้าอบรมมาเช้ากลับเย็น โดยไม่ต้องค้างแรมที่ร็อฟฮานเพื่อไม่ให้เกิดฟิตนะฮฺ กอปรกับความไม่พร้อมของสถานที่ร็อฟฮานเอง

ประเด็นสุดท้าย ร็อฟฮานตระหนักถึงความเข้าใจอันดีมากขึ้นสำหรับพี่น้องที่มิใช่มุสลิม ฉะนั้นการจัดสอนแก่ผู้สนใจอิสลาม หรือผู้ที่เป็นมุสลิมใหม่ ควรอย่างยิ่งยวดซึ่งต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลทางด้านวิชาการ ร็อฟฮานจะจัดสอน และอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจอิสลามอย่างต่อเนื่อง โดยทางร็อฟฮานจะร่วมมือกับองค์กรอื่น และกลุ่มคนที่ทำเรื่องนี้ เพื่อให้ขยายเครือข่ายออกไปให้กว้างไกล พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีงามให้แก่ผู้ที่สนใจอิสลามอีกด้วย

อนึ่ง ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมาข้างต้น ร็อฟฮานจะจัดให้มีสื่อออนไลน์ว่าด้วย การถ่ายทอดสด (ไลฟ์) ทางเฟสบุ๊ค ทั้งนี้เพื่อขยายความรู้สู่ทั่วทุกภูมิภาค อีกทั้งมิให้ความรู้ตกตะกอนเฉพาะมูลนิธิร็อฟฮานเท่านั้น และทำให้ผู้ที่สนับสนุนร็อฟฮานได้รับรู้ว่า ทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องที่ร่วมบริจาคมานั้น ถูกแปรเปลี่ยนเป็นองค์ความรู้เผยแผ่ศาสนาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนั่นเอง

ร็อฟฮานอาสามาทำหน้าที่ให้แก่สังคมด้วยการสนับสนุนของพี่น้องที่เสียสละทรัพย์สินเพื่อการเผยแผ่ศาสนา คุณธรรม จริยธรรมให้ขจรขจายให้กว้างไปไกลแสนไกล ทั้งนี้เพื่อความพึงพอพระทัยแด่พระผู้อภิบาลนั่นเอง

แด่ผู้เสียสละทุกท่าน เราทำสุดความสามารถของเราแล้วเท่านั้น ส่วนความสำเร็จนั้นอยู่กับพระผู้อภิบาลของเราเท่านั้น เช่นนั้นจงมุ่งหน้า ทุ่มเททำสิ่งที่เราประสงค์ซึ่งจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะกระทำได้เท่านั้น นี่คือ….หน้าที่ของเราในฐานะมนุษย์ ในฐานะบ่าว

แล้วพี่น้อง พร้อมที่จะร่วมเดินทางไปกับเราหรือยัง