ปชป. ได้ตัวผู้สมัคร 4 จังหวัดชายแดนใต้ครบเกือบ 100% ขาดยะลา เขต 2

50

“นิพนธ์” เผย พรรค ปชป. คัดเลือกว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.4 จังหวัดชายแดนใต้ได้แล้ว เหลือแค่ จ.ยะลา เขต2 มั่นใจได้ ส.ส.เพิ่มขึ้นจากปี 62 แน่นอน มอบนโยบาย ประกันราคาสินค้าการเกษตรเป็นจุดขาย

วันที่ 15 ต.ค.2565 รายงานข่าวจากแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.4 จังหวัดชายแดภาคใต้เกือบครบ 100% แล้ว เหลือเฉพาะเขต 2 จ.ยะลา

จ.นราธิวาส เขต 1 นายวัสสันต์ ดือเระ เขต 2 นายเมธี อรุณ เขต 3 นายสุลัยมาน มะโซ๊ะ เขต 4 นายไซลี เจ๊ะหามะ และ เขต 5 นายเจะอามิง โตะตาหยง

จ.ปัตตานี เขต 1 นายสนิท นาแว เขต 2 นายมนตรี ดอเลาะ เขต 3 ดร.ยูนัยดี วาบา เขต 4 นายนาวี หะยีดอเลลาะ

จ.ยะลา เขต 1 นายประสิทธิชัย พงษ์สุวรรณศิริ เขต 3 นายณรงค์ ดูดิง ยังเหลือเขต 2 ที่กำลังทำโพลอยู่คาดว่าในเดือน ต.ค.ได้ว่าที่ผู้สมัคร

จ.สตูล เขต 1 นายซอบรี หมัดหมาน เขต 2 นายเกตุชาติ เกศา

นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ในพื้นที่ 4 จังหวัด 14 เขต ตนเป็นผู้ดูแล มีคนแสดงตัวขอลงสมัคร ส.ส.เขตละหลายคน ซึ่งล้วนมีคุณภาพ จึงยากในการตัดสินใจเลือก ต้องมีการทำโพลล์ เพื่อให้ได้คนที่ประชาชนต้องการให้เป็นตัวแทนประชาชนดีที่สุด มีคุณภาพ ขณะนี้ได้ตัวผู้สมัครเกือบครบ 100% แล้ว

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ตนได้ประชุมว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 4 จังหวัดทั้งใหม่และเก่าไปแล้ว ให้แนวทางในการหาเสียง โดยเน้นให้ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เดินเข้าหาประชาชน เพื่อนำเอาผลงานของพรรคชี้แจงที่สัมฤทธิผล โดยเฉพาะนโยบายการประกันราคาสินค้าเกษตรและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมีเครือข่ายโซเซียลกลุ่มเป้าหมายทุกหมู่บ้าน มั่นใจว่าจะได้ สส.เพิ่มขึ้นจากปี 62 จำนวน 1 คนแน่นอน