เผยโชกุนสุดแสบ เปลี่ยนมา 10 ชื่อถูกออกหมายจับ 6 คดี

129

เปลี่ยนชื่อนามสกุลอีก 10 ครั้ง

 (12เม.ย.) นางสาวพสิษฐ์ อริญชย์ลาภิศ หรือ ศรัณย์พัชร์ กิติขจรพัชร์ หรือ ซินแสโชกุน เคยถูกแจ้งความดำเนินคดีตั้งแต่ปี 2555-2559 รวม 6 คดี เป็นคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์ทั้งหมด ประกอบด้วย วันที่ 20 มิถุนายน 2555 คดีฉ้อโกงทรัพย์ พื่นที่ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 25 มกราคม 2557 คดีความผิดเกี่ยวกับเช็ค พื้นที่ สภ.เมืองนนทบุรี วันที่ 21 มิถุนายน 2557 คดีฉ้อโกงทรัพย์ พื้นที่ สน.ปทุมวัน วันที่ 29 ตุลาคม 2557 คดียักยอกทรัพย์ พื้นที่ สภ.เมืองนนทบุรี วันที่ 3 มิถุนายน 2558 คดีฉ้อโกงประชาชน ที่กองบังคับการปราบปรามความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ ปคบ. วันที่ 3 กันยายน 2559 คดีฉ้อโกงทรัพย์ พื้นที่ สภ.เมืองนครราชสีมา

    และถูกศาลอนุมัติหมายจับกุมรวม 3 ครั้ง คือ ศาลแขวงสมุทรปราการ คดีฉ้อโกงทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ศาลจังหวัดนนทบุรี คดีฉ้อโกงประชาชน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ศาลแขวงนครราชสีมา คดีฉ้อโกงทรัพย์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 โดยทุกคดีมีการถอนหมายจับหมดแล้ว เนื่องจากมีการจับกุม หรือดำเนินคดีแล้วทั้งหมด

 นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ในที่ว่าการอำเภอเมือง และอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รวม 10 ครั้งอีกด้วย โดยมีชื่อเดิมว่า นางสาวสหชม นาคฤทธิ์ 29 กันยายน 2543 เปลี่ยนชื่อ สหชม เป็น ทฤษนันท์ 15 กันยายน 2549 เปลี่ยนชื่อ ทฤษนันท์ เป็น ณวัชกรณ์ 1 เมษายน 2551 เปลี่ยนชื่อ ณวัชกรณ์ เป็น ศรัณย์พัชร์ 1 เมษายน 2551 เปลี่ยนนามสกุล นาคฤทธิ์ เป็น กิติขจรพัชร์ 16 พฤษภาคม 2557 เปลี่ยนชื่อ ศรัณย์พัชร์ เป็น ภวิศ

26 กันยายน 2557 เปลี่ยนนามสกุล กิติขจรพัชร์ เป็น นาคฤทธิ์ 29 กันยายน 2557 เปลี่ยนนามสกุล นาคฤทธิ์ เป็น ภูริภัทร์เมฆินทร์ 7 กันยายน 2559 เปลี่ยนนามสกุล ภูริภัทร์เมฆินทร์ เป็น นาคฤทธิ์ 8 กันยายน เปลี่ยนชื่อ ภวิศ เป็น พสิษฐ์ 8 กันยายน เปลี่ยนนามสกุล นาคฤทธิ์ เป็น อริญชย์ลาภิศ