ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ยกฟ้องกลุ่มปกป้องพุทธ ขอยกเลิกตราฮาลาล ชี้ไร้เหตุต้องเพิกถอน

1085

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ได้คำพิพากษา ระบุว่า เครื่องหมายรับรองฮาลาล ของ สกอท. ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยในสังคม และไม่มีเหตุแห่งการเพิกถอนเครื่องหมายฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00 น. พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มอบหมาย นายณรงค์เดช สุขจันทร์ รองเลขาธิการฯ และ นายเนติพล สกุลชาห์ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มอบหมายให้มารับฟังคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ 195/2562 เรื่องยื่นฟ้องถอนเครื่องหมายรับรองฮาลาล สกอท. ระหว่าง นายจรูญ วรรณกสิณานนท์ โจทย์ กับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำเลย และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จำเลยร่วม ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ได้คำพิพากษา ระบุว่า เครื่องหมายรับรองฮาลาล ของ สกอท. ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยในสังคม และไม่มีเหตุแห่งการเพิกถอนเครื่องหมายฯ

จึงพิจารณาแล้วยกฟ้อง