‘นิด้าโพล’ ชี้ คนกรุงฯหนุน ‘พิธา’ นั่งนายกฯ โดยมี “บิ๊กตู่-อุ๊งอิ๊ง” ตามมาที่2-3

90

นิด้าโพล สำรวจความเห็นชาวกทม. พบ หนุน” พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” เป็นนายกฯ มีคะแนนนำโง “บิ๊กตู่” ขณะที่ “อุ๊งอิ๊ง” ได้อันดับสาม ส่วน พเอ่ไทย ยังเป็นพรรคการเมืองที่คนกรุงฯเลือกเป็นอันดับหนึ่ง

วันที่ 30 ต.ค. 2565 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคน กทม.” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21-27 ตุลาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนกรุงเทพมหานคร จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 20.40 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นคนมีความมุ่งมั่น มีความรู้ความสามารถ เป็นคนรุ่นใหม่ และชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกล อันดับ 2 ร้อยละ 15.20 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ เป็นคนมีความซื่อสัตย์ ชื่นชอบผลงาน ทำให้บ้านเมืองสงบ แล ะต้องการ ให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง อันดับ 3 ร้อยละ 14.10 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊ง) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) เพราะ เป็นคนมีความรู้ความสามารถ และต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ อันดับ 4 ร้อยละ 12.20 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 5 ร้อยละ 7.70 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ เป็นคนมีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ทำงานทางการเมืองและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

อันดับ 6 ร้อยละ 6.85 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพราะ เป็นคนมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจ มีประสบการณ์ทางการเมือง มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และชื่นชอบความคิดที่ต้องการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น อันดับ 7 ร้อยละ 6.35 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคนเด็ดขาด การทำงานมีความโปร่งใส ตรงไปตรงมา อันดับ 8 ร้อยละ 3.15 ระบุว่าเป็น ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย) เพราะ เป็นคนมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจ มีประสบการณ์ ด้านการบริหาร และชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา อันดับ 9 ร้อยละ 3.00 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เพราะ เป็นคนมีความรู้ ความสามารถ ชื่นชอบแนวคิดและทัศนคติในการทำงาน อันดับ 10 ร้อยละ 2.15 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ เป็นคนพูดจริงทำจริงมีประสบการณ์ และลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง อันดับ 11 ร้อยละ 1.80 ระบุว่าเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) เพราะเป็นคนมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน ชื่นชอบผลงานในอดีต และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร อันดับ 12 ร้อยละ 1.50 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

อันดับ 13 ร้อยละ 1.15 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์ และร้อยละ 4.45 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม(พรรคไทยภักดี) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) นายเศรษฐา ทวีสิน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนากล้า) นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ และ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ

สำหรับพรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 28.50 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 26.45 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 9.50 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และ ยังไม่ตัดสินใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 4 ร้อยละ 9.45 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 5 ร้อยละ 3.05 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า อันดับ 6 ร้อยละ 2.90 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 7 ร้อยละ 2.75 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.10 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 9 ร้อยละ 2.05ระบุว่าเป็น พรรคกล้า อันดับ 10 ร้อยละ 1.15 ระบุว่าเป็น พรรคสร้างอนาคตไทย และร้อยละ 2.60 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคไทยภักดี พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรครวมพลัง (พรรครวมพลังประชาชาติไทย) พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคเศรษฐกิจไทยพรรคประชาชาติ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ