พรรคปชป.จัดสัมนนา ติวเข้ม ผู้สมัครสส. “นิพนธ์” ย้ำ การเลือกตั้งเป็นภารกิจหลัก

77

“นิพนธ์” ติวเข้ม จัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการฯ จนท.พรรคประชาธิปัตย์ ย้ำ ภารกิจเลือกตั้งเป็นงานหลัก งานประจำเป็นงานรอง กำชับ ถอดบทเรียนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พร้อมศึกษาข้อกฎหมายให้รัดกุม เตรียมพร้อมเลือกตั้งครั้งหน้า

วันที่ 4 พ.ย.2565 ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผอ.เลือกตั้งของพรรคฯ เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ บรรยายแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง ในปี 2566 ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย.2565 โดย นายนิพนธ์ กล่าวว่า การเลือกตั้งที่จะมาถึง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ใกล้มาเข้ามาทุกที จนท.ผู้ปฏิบัติงานถือเป็นกำลังหลักของพรรคในการที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบายของพรรคไปสู่ภายนอก เพื่อสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งอำนวยความสะดวก เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้สมัคร และ เครือข่ายของพรรค ซึ่งสิ่งที่ต้องการเน้นย้ำคือการให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งเป็นภารกิจหลัก และงานประจำเป็นงานรองดังนั้น การดำเนินการต่างๆต้องอยู่ภายใต้แผนภารกิจ ตามความรับผิดชอบที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์อย่างดีที่สุด นอกจากนี้ การทบทวนและถอดบทเรียนข้อบกพร่อง และ ปัจจัยความสำเร็จจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เพื่อมาเสริมการทำงานในการเตรียมการเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้นั้น มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องข้อกฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติจากเดิมเป็นอย่างมาก จนท.ทุกคนต้องศึกษาทำความเข้าใจอย่างละเอียดและรัดกุมเพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลดีต่อการวางแผนการทำงานของคณะทำงานทั้งหมดได้เป็นอย่างดี ซึ่งคาดการณ์ว่าการเลือกตั้งน่าจะมีขึ้นช่วงเดือนก.พ.หรือ มี.ค.2566