มัสยิดจ.สุราษฎร์ฯ เปิดอบรมภาคฤดูร้อนช่วงสงกรานต์

197

วันนี้(13 เมษายน)มัสยิดยาเมี๊ยะอ์.ท่าทองใหม่.สุราษฏร์ธานี ได้เปิดอบรมเยาวชนภาคฦดูร้อนที่มัสยิดมีเยาวชนเข้าราวมอบรมนับ 100 คน