เปิดชื่อม.เอกชนที่หลักสูตรมีปัญหา ระบุม.กรุงเทพธนฯมีปัญหามากที่สุด

260

กกอ.เปิดชื่อมหาวิทยาลัย จำนวน 10 มหาวิทยาลัย จำนวย 20 หลักสูตร ที่มีปัญหาคุณภาพ โดย “ม.กรุงเทพธนบุรี” มีปัญหามากสุด จี้ “ม.ราชธานี”ส่งด่วน ระบุก่อนหน้าขอไปแต่ไม่เคยส่ง โดยมีมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีปัญหา 10 แห่ง ใน 98 หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรในที่ตั้ง 20 หลักสูตร และหลักสูตรนอกที่ตั้ง 78 หลักสูตร ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี,
2.มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
3.มหาวิทยาลัยปทุมธานี
4.มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
5.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี
6.วิทยาลัยทองสุข
7.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
8.สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
9.สถาบันรัชต์ภาคย์
และ10.มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี