สุดท้ายได้เฮ! ครม.มีมติ ตั้งนั่ง’พาตีเมาะ สะดียามู’ ผู้ว่าปัตตานี เป็นผู้ว่าหญิงมุสลิมคนแรก

5254

มติครม. แต่งตั้งพาตีเมาะ สะดียามู เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงมุสลิมคนแรกในประเทศไทย แต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

วันที่ 15 พ.ย. ในการประชุมคณะรัฐมตรี สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งให้นางพาตีเมาะ สะดียามู ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดนราธิวาส สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดปัตตานี สํานักงานปลัดกระทรวง

ขอแสดงความยินดีกับคุณพาตีเมาะ สะดียามู นักปกครองหญิงผู้มากฝีมือ รวมทั้งขอแสดงความยินดีกับชาวปัตตานีอีกด้วย

สำหรับนางพาตีเมาะ สะดียามู เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2508 ปัจจุบันอายุ 57 ปี พื้นเพบ้านเดิมอยู่ที่บ้านปีซัด ม.1 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หญิงคนแรกนับถือศาสนาอิสลาม

รับราชการครั้งแรกเมื่อปี 2536 ในสังกัด กระทรวงมหาดไทย จนถึงปัจจุบัน กว่า 30 ปี เริ่มเข้ารับราชการที่จังหวัดระนอง ย้ายมาจังหวัดยะลา และปัตตานี ได้ขึ้นเป็น ผอ.สำนักบริหารกลาง ศอ.บต. ก่อนจะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นรองผู้หญิงมุสลิมคนแรก จากนั้นย้ายไปเป็นรองผู้ว่าฯ จ.นราธิวาสปัจจุบัน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ก่อนมติครม.ตั้งเป็นผู้ว่าราชการหญิงคนแรก