“บัตรคนจน “รอบใหม่รู้ผล ม.ค.66 “ธนกร” เผยนายกฯ สั่งไม่ให้ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

54

“ธนกร วังบุญคงชนะ” รมต.ประจำสำนักนายกฯ เผย “บัตรสัวสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” รอบใหม่ จะรู้ผลชัดเจน หลัง เดือน ม.ค.2566 ยืนยัน นายกฯ จะทำให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์จากภาครัฐเท่าเทียมกัน

วันที่ 21 ธ.ค.65 นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยการสร้างศักยภาพและโอกาส (empower) ให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และได้รับสิทธิประโยชน์จากการบริการภาครัฐ หลังจากที่กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิและสนใจลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565” ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

ล่าสุดมีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง 19,630,347 ราย จากจำนวนที่ผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22,295,183 ราย ซึ่งกระทรวงการคลัง จะพิจารณาและประกาศผลให้ทราบในช่วงเดือนมกราคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

“นายกฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะดูแล ทุกข์ สุข ของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับสวัสดิการอย่างเท่าเทียมกันจากภาครัฐ รวมถึงประโยชน์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพขั้นพื้นฐาน ซึ่งนอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ทางด้านรายได้อีกทางหนึ่งด้วย ขณะที่การดำเนินมาตรการอื่น ๆ ท่านนายกฯ ยังเน้นย้ำในเรื่องของการลดรายจ่าย เสริมรายได้ สร้างโอกาสทำกิน ควบคู่กับการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า โดยท่านนายกฯ ตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลางในปี 2580 หรือเร็วกว่านั้น” นายธนกร กล่าว