คนเยอะมากมัสยิดจะนะ จัดงานหารายได้คนเป็นหมื่น ฟังโต๊ะครูใต้บรรยายสุดยอด

1037

มัสยิดนูรุลฮูดา (หน้าหอนาฬิกา) อ.จะนะ จ.สงขลา จัดงานหาทุนก่อสร้างมัสยิดให้แล้วเสร็จและจ่ายหนี้สินที่ติดค้าง มีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด มีการออกร้านและดื่มน้ำชาการกุศล มีผู้ประกอบการมาออกร้านนับร้อยร้าน มีผู้มาร่วมงานมากกว่าหมื่นคน  ได้รายได้ประมาณ 1.5 ล้าน ขณะที่มัสยิดต้องการงบประมาณ ประมาณ 2.5 ล้านการกาอสร้างจึงจะแล้วเสร็จ

ไฮไลท์ของงานอยู่ที่การบรรยายของ ครูเจะหมีน หะแหละ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ดุเดือดแค่ไหนต้องคลิกฟังเลย