ครั้งแรก! จัดทดสอบท่องจำฮาดิษระดับชาติ เยาวชนมุสลิมร่วมกว่า 500 คน ซาอุฯยันหนุมเต็มที่ต่อเนื่อง

269

ครั้งแรก! สำนักจุฬาราชมนตรีจับมือซาอุฯ จัดทดสอบท่องจำฮาดิษ เยาวชนมุสลิมเข้าร่วมกว่า 500 คน ชิงรางวัลรวมเฉียดล้าน ทูตซาอุฯ ยืนยันสนับสนุนเต็มที่ต่อเนืองเต็ม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โรงแรมอัลมิรอช กรุงเทพมหานคร ทางสำนักจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของกระทรวงกิจการศาสนาอิสลามและการเผยแพร่ ซาอุดิอาระเบีย และสถานเอกอัคราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย ได้จัดการทดสอบการท่องจำฮาดิษ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 โดยมีนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ในงานมีผู้เข้าร่วม อาทิ นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี นายอิมรอน มะลูลีม อดีตสมาชิกวุฒิสภา นายอิสมาแอล ลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาตอนี,ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาราชมนตรี,นายอับดุลเราะห์มาน บิน อับดุลอาซีซ อัล ซูไฮบานี เอกอัคราชทูตซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทย, มิสเตอร์อะว๊าด ซับตี อัล อันซี ปลัดกระทรวงการศาสนาและเผยแพร่ ซาอุดิอารเบีย โดยมีอ.อรุณ บุญชม ประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นประธานจัดงาน

พล.ต.ต.สุริรทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า ในนามคณะกรรมการกลางฯ โดยการนำของนายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประธานคณะกรรมการฯ ต้องขอขอบคุณประเทศซาอุดิอาระเบียที่ได้สนับสนุนการจัดการท่องจำฮาดาษ ระดับชาติครั้งที่ 1 ซึ่งผลจากการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักซาอุดิอาระเบียทำให้ความร่วมมือในด้านต่างๆเป็นไปด้วยดี เป็นประโยชน์ของทั้ง 2 ประเทศที่เห็นได้เด่นชัด ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านศาสนา ซึ่งสำนักจุฬาราชมนตรีมีบทบาทเด่นชัดในด้านการกระชับความสัมพันธ์ในมิติของศาสนาและวัฒนธรรม การจัดการท่องจำฮาดิษ ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประชับความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเป็นกระตุ้นให้เยาวชนไทยสนใจการอ่านและการท่องจำอัลฮาดิษมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินชีวิตตามแบบฉบับของศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.)ที่ถูกต้อง

นายอับดุลเราะห์มาน บิน อับดุลอาซีซ อัล ซูไฮบานี เอกอัคราชทูตซาอุดิอารเบียประจำประเทศไทย กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีกับการจัดการท่องจำฮาดิษ โครงการนี้อยู่ภายใต้การอุปถัมป์ของกษัตริย์ซัลมาน และมกุฎราชกุมาร มูหัมหมัด บินซัลมาน และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเชค ดร.อับดุลลาตีฟ อัดุลอะซีว อับดุรเราะห์มาน อาลุซเชครัฐมนตรีว่าการรกระทรวงศาสนาอิสลามฯ

‘ไม่เป็นที่แปลกใจ ซาอุดิอาระเบียได้จัดกิจกรรมในลักษณะนี้ไปทั่วโลก ไม่เฉพาะประเทศไทย ซึ่งจะมีการจัดต่อเนื่องต่อไปเพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนของเราในการเรียนรู้ ใฝ่รู้ และจากการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ ก็มีมีกิจกรรมอื่นๆ ในหลายมิติ เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งความร่วมมือ จากมีมากกว่านี้และความร่วมมือจะยั่งยืนต่อไปในอนาคต’ เอกอัคราชทูตซาอุดิอารเบียประจำประเทศไทย

นายอรุณ บุญชม ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวว่า การจัดการท่องจำฮาดิษระดับชาติในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการจัดการท่องจำอัลกุรอ่านระดับชาติ เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 เป็นบูรณาการระหว่างอัลกุรอ่านและอัลฮาดิษ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของอิสลาม ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานที่ปรึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรม ประจำสถานเอกอัคราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย โดยกระทรวงกิจการศาสนาอิสลามฯ ได้จัดทำขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พระจริยวัตรของศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.) เป็นการกระตุ้นให้มวลมุสลิมทุกระดับอายุ ได้สนใจศึกษาแบบฉบับของศาสนทูตและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นที่ประจักษ์

การทดสอบแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ การทดสอบในรอบแรกผ่านระบบซูม จากผู้เข้าทดสอบ 570 คนทั่วประเทศ เหลือ 50 คนโดยมีคณะกรรมการจำนวน 20 ท่าทำหน้าที่คัดกรอง แบ่งเป็น
1.การทดสอบ42 ฮาดิษ อายุไม่เกิน 15 ปี เงินรางวัล ที่ 1. รางวัล 100,000 บาท ที่2. รางวัล 75,000 บาท และที่ 3. รางวัล 50,000 บาท
2.การทดสอบ 80 ฮาดิษ อายุไม่เกิน 18 ปี รางวัลที่1. รางวัล 150,000 บาท ที่ 2 รางวัล 125,000 บาท และที่ 3. รางวัล 100,000 บาท
3.การทดสอบ 140 ฮาดิษ อายุไม่เกิน 22 ปี มีรางวัล ที่ 1 รางวัล ที่ 1. รางวัล 200,000 บาท ที่2 รางวัล 175,000 บาทและที่ 3 รางวัล150,000 บาท
4.การทดสอบ 200 ฮาดิษ อายุไม่เกิน 25 ปี เงินรางวัล ที่ 1 รางวัล 300,000 บาท ที่ 2 รางวัล 275,000 บาท และรางวัลที่ 3 250,000 บาท

‘ในนามของจุฬาราชมานตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มุสลิมในประเทศไทย ขอขอบคุณประเทศซาอุดิอาระเบีย สมเด็จพระราชาธิบดีซาอุดิอาระเบีย,มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบีย และกระทรวงกิจการศาสนาและเผยแผ่ ของซาอุดิอาระเบียบ เอกอัคราชทูตอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยเป็นอย่างสูง’

ด้านตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี กล่าวว่า รู้สึกมีความชื่นชมยินดีในความร่วมมือของทุกท่านในการประกอบคุณงามความดีในการเผยแพร่วัจนะและจริยวัตรอันสูงส่งของศาสดามูฮัมหมัด และส่งเสริมให้เยาวชนเอาใจใส่ในวัจนะของท่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้อยู่ในคุณธรรมและศีลธรรมอันดีงาม

‘ประเทศไทย เป็นประเทศพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายความเชื่อและศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมจึงมีวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนสังคมไทยที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นรากฐานของความสามัคคี และความมั่นคงของชาติ ประเทศไทยมีอายรธรรมรุ่งเรือง ปรากฎเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น ทั้งภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงาม เป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดมาจนทุกวันนี้’ ตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

นายชัยพล กล่าวว่า ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ต่างอาศัยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอด พระมหากษัตริย์ไทยทรงดำรงตนเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกในการทำนุบำรุงทุกศาสนา

การจัดการท่องจำฮาดิษในครั้งนี้ ถือเป็นการเผยแพร่คุณธรรมอันดีงามของศาสดามูฮัมหมัด และกระตุ้นให้เยาวชนได้ศึกษาและนำไปใช้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และยังเป็นการสนับสนุนของประเทศซาอุดิอาระเบีย นับเป็นนิมิตรหมายอันดรในความร่วมมือของประเทศทั้ง 2 ในด้านศาสนาและวัฒนธรรม ขออำนวยการให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สำหรับการจัดการท่องจำฮาดิษระดับชาติครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ มีผู้ผ่านรอบคัดเลือกเข้าชิงชนะเลิศ จำนวน 50 คน แต่ติดภารกิจส่วนตัว 1 คน เหลือผู้เข้าทดสอบ 49 คน กำหนดทดสอบในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ โดยในวันปิดการทดสอบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการทดสอบ