แฝดแห่งตะฮฺฟิซ 3 คนสุดยอด

413

ตะฮฟิซที่แท้จริงเกิดขึ้นได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งเกิดกับคนทั้งครอบครัว ยิ่งยากที่จะพบ

แต่สำหรับชาวเบกาซี (ชวาตะวันตก) ครอบครัวนี้ ซึ่งมีพี่น้อง 8 คน โดย 3 คนจากจำนวนนี้ เป็นแฝด และที่น่าสนใจคือแฝดทั้งสามสำเร็จเป็นตะฮฟิซ 30 ยุช พร้อมๆ กัน  เรียงลำดับชื่อทั้งสามคือ 1.ฮันนัน 2.มันนัน  3.อิฮ์ซาน

นอกจากเป็นตะห์ฟิซ ทั้งสาม ยังตั้งวงอนาซีด ใช้ชื่อว่า “ฮามานิส” ด้วยการเอาคำแรกจากชื่อทั้ง 3 คน มาตั้งเป็นชื่อวง โดยออกแสดงตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย และตามปอเนาะ ด้วยอุดมการณ์เพื่อนำพาเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลจากปัญหาทางสังคมทั้งปวง


ติดตามพวกเขาทั้ง 3 ได้ทางทวิตเตอร์ @Kembar3HMI