สะบ้าย้อยคนร้ายถูกระเบิด เสียชีวิต 2 ราย

736

สะบ้าย้อยคนร้ายถูกระเบิดใส่มือ เสียชีวิต 2 ราย