“อนุสรี” ชู นโยบาย ภท. “พักหนี้-โซล่าเซลล์-ฟอกไตฟรี” บนเวที เจาะลึกทั่วไทยฯ

124

“อนุสรี” ชู นโยบายภูมิใจไทย “พักหนี้ 3 ปี – หลังคาโซล่าเซลล์ – รักษามะเร็ง ฟอกไตฟรี – กองทุนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป” ในเวที “นโยบายสวัสดิการ ของใคร แบบไหน โดนใจประชาชน” ผ่านรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ร่วมเสวนา “เปิดเวที นโยบายสวัสดิการ ‘ของใคร แบบไหน โดนใจประชาชน’ ” ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ณ ไอคอนสยาม ซึ่งมี 9 พรรคการเมืองร่วมเสวนา โดยนางสาวอนุสรี ได้กล่าวว่า นโยบายที่เข้าถึงประชาชนแบบง่ายๆ ที่ประชาชนได้รับโดยตรง ซึ่งจากผลกระทบที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติทั้งโควิด สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ทำให้หลายคนในไทยเกือบ 2 ใน 3 ของประเทศต้องมีหนี้สิน นโยบายแรกของพรรคภูมิใจไทย ที่ช่วยประชาชนเร็วที่สุด คือ พักหนี้3 ปี ด้วยการพักเงินต้น และปลอดดอกเบี้ย ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้ทำมาหากินในระหว่างที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว โดยไม่ต้องกังวลกับการนำเงินไปชำระหนี้” จะทำให้มีเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจ รัฐบาลได้เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม เอามาพัฒนาประเทศ เงินที่ใช้ จะเอามาจากการขายพันธบัตร ให้กับกลุ่มคนที่ไม่ได้มีภาระหนี้สิน ยังมีเงินออม หรือไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด ตรงนี้เป็นพันธบัตรที่ให้ดอกเบี้ย 2.5 – 3% รวมทั้งลดรายจ่าย ราคาน้ำมัน เข้าโครงการหลังคาโซล่าเซลล์ หลังคาทุกหลังคามีค่า ได้ลดค่าไฟ 450 บาท/เดือน และจะทำให้ได้สิทธิ์ซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า คันละ 6,000 บาท ผ่อนเดือนละ100 บาท สามารถชาร์จไฟบ้านไปใช้เดินทาง ทำมาหากิน ไม่ต้องห่วงค่าน้ำมัน”นางสาวอนุสรี ยังได้กล่าวถึง สิ่งที่เป็นภาระสำคัญของคนไทยอีกประการ คือ เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งคนไทยป่วยเป็นมะเร็งมากขึ้น พรรคภูมิใจไทย จึงได้มีนโยบายรักษามะเร็งฟรี ฟอกไตฟรีทุกอำเภอ ฉายแสงฟรีทุกจังหวัด เมื่อสุขภาพดีแล้ว พี่น้องประชาชนก็จะมีอายุยืนขึ้น และนอกจากนี้ยังมีกองทุนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ประกันชีวิต 100,000 บาท กู้ได้ไว้ใช้เอง 20,000 บาท โดยไม่ต้องหาผู้ค้ำประกันอีกด้วย.