กรมการปกครอง ยันตั้งใจส่งเสริมกิจการฮัจย์ให้มีประสิทธิภาพ

354

กรมการปกครอง ได้มีหนังสือถีงกองบรรณาธิการ Mtoday ชี้แจงการทำงานในการส่งเสริมกิจการฮัจย์ว่า ต้องการให้การส่งเสริมกิจการฮัจย์มีความประสิทธิภาพ

หนังสือลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ลงนามโดยนายอาทิตย์ บุญญะโสภัย อธิบดีกรมการปกครอง ระบุว่า ตามที่Mtoday ได้ลงข่าวลงในเวบไซด์ www.mtoday.co.th ระบุว่า กรมการปกครองกำลังทำลายความหวังของพี่น้อมุสลิมในการส่งเสริมกิจการฮัจย์ โดยการแต่งตั้งคนเก่า คนเดิม คนมีปัญหากรทำงาน มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เคยปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องมุสลิมในกิจการฮัจย์ และมีท่าทีเหมือนต้องการเขาไปแสวงหาผลประโยชน์หรือไม่นั้น กรมการปกครองยืนยันว่า มีความตั้งใจที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการฮัจย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในการเดินทาง มีหลักประกันในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ และป้องกันไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

“การเผยแพร่ข่าวสารดังกล่าว อาจทำให้ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามและประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดต่อเจตนารมณ์ของกรมการปกครอง สร้่างความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกรมการปกครอง ที่อาจเป็นการเข้าใจที่ผิดพลาด จึงขอสร้างความเข้าใจในการทำงานของกรมการปกครอง และให้ระมัดระวังในการนำเสนอข้อมูลการทำงาน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อโดยตรงที่ กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2210151-8 ต่อ 1386 ในเวลาราชการ” อธิยกรมการปกครองระุบุ