“ภาดาท์” เชื่อ นโยบายพลังงานสะอาด ภท.ตอบโจทย์ แก้ปัญหาพลังงานไทย

46

“ภาดาท์” เชื่อ นโยบายพลังงานสะอาด ของพรรคภูมิใจไทย ตอบโจทย์ แก้ปัญหาพลังงานของประเทศไทย “รถเมล์ไฟฟ้า – โซล่าเซลล์ – มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า” ถามใครจริงใจ กับประชาชนมากกว่ากัน

นางสาว ภาดาท์ วรกานนท์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขตพญาไท – ดินแดง กทม. พรรคภูมิใจไทย เดินหน้าผลักดัน แก้ปัญหาด้านพลังงาน สู่วิถี พลังงานสะอาด ชัด นโยบาย “พรรคภูมิใจไทย พูดแล้วทำ” ตอบโจทย์การแก้ปัญหา และแก้ปัญหาด้วยความจริงใจ เพื่อประชาชน

ปัญหาพลังงานทุกวันนี้ มาจากน้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ, ถ่านหิน การขุดซากฟอสซิลที่อยู่ใต้ ผืนพิภพ มาเผา มาเป็นพลังงานแบบนี้มาเป็นร้อยๆ ปี ส่งผลให้เกิดโลกป่วย ผู้คนป่วย ยกตัวอย่างเช่น สถานการณ์ PM2.5 ที่กำลังเกิดขึ้น และหนักขึ้นทุกวัน ซึ่งในหลายๆ ประเทศได้หันมาสนใจมากขึ้นกับ “พลังงานสะอาด”
ภาดาท์ กล่าวว่า ประเทศไทยเรา โชคดีเหลือเกิน ที่มีแดดเป็นต้นทุนพลังงานฟรีๆ “ภูมิใจไทย” ขอเสนอ นโยบายที่จะนำพลังงานแสงอาทิตย์ มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยให้คนไทยทั้งประเทศ สามารถช่วยกันผลิตไฟฟ้า แล้วก็จะเลิกพึ่งพาโรงไฟฟ้า หรือพลังงานสกปรก ให้ได้มากที่สุด

“ภูมิใจไทย” ขอ อาสามารื้อระบบพลังงาน เพื่อสร้างพลังงานที่มีความเสถียรภาพ ด้วยการเสนอสิ่งที่เป็นรูปธรรม ทั้งหมดผ่าน นโยบายของพรรคฯ ได้แก่

1. รถเมล์ไฟฟ้า ซึ่งรถเมล์ไฟฟ้า ได้มีการวิ่งใช้งานแล้วในพื้นที่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2565 จำนวน 1,250 คัน 7 เส้นทาง และในปี 2566 จะมีรถเมล์ไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาอีก 1,850 คัน 45 เส้นทาง รวมทั้งสิ้น จะมีรถเมล์ไฟฟ้า 3,100 คัน 122 เส้นทาง สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 500,000 ตัน
2. “ภูมิใจไทย” ต้องการจะช่วยประชาชนในการลดค่าไฟ โดยทุกบ้าน ทุกหลังคาเรือน จะติดโซล่าเซลล์ ประชาชนทุกคน ก็จะเป็นทั้ง ผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้ขาย ในเวลาเดียวกัน สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
3. มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เป็นความภูมิใจของพรรคฯ ที่จะให้ประชาชนทุกคนได้ประหยัดค่าน้ำมัน ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดภาระค่าใช้จ่าย 

ภาดาท์ กล่าวทิ้งท้าย ถึงประชาชน ว่า ขอให้ทุกท่านคิด และพิจารณา อย่างรอบคอบว่า พรรคไหนเข้ามาแล้ว เขามีความจริงใจ ในการที่จะแก้ปัญหา พรรคไหนที่เข้ามาแล้ว เขาพูดจริง ทำจริง นั่นคือ “ พรรคภูมิใจไทย พูดแล้วทำ”