หาเรื่องให้เด็กเดือดร้อน! อ้างรายงานเด็กรถปอเนาะ-ตาดีการับจ้างขนระเบิด สั่งสกัด

705
ภาพประกอบ ไม่เกี่ยวกบเนื้อข่าว

วันที่ 20 เษายน หลังเกิดเหตุระเบิดป่วน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยความมั่นคงรายงานโดยอ้่างแหล่งข่าว ระบุว่ามีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ – วัตถุระเบิดผ่านเส้นทางหลักและเส้นทางรอง โดยรถจักรยานยนต์ของนักเรียนที่เรียนใน ร.ร.สอนศาสนาและตาดีกา โดยรับจ้างบรรทุกผ่านเส้นทางที่ นักเรียนกลับบ้านไปยังหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อนำไปประกอบเป็นวัตถุระเบิดในพื้นที่ จึงแจ้งให้จุดตรวจ / จุดสกัด ให้สังเกตและตรวจรถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่น หรือนักเรียนที่เรียนหนังสือ ร.ร.สอนศาสนาและตาดีกา (ค – 3)