ฝังแล้วมือระเบิดสะบ้าย้อย ที่โคกโพธิ์ ปัตตานี ญาติแห่ร่วมพิธี

9288

จากเหตุการณ์ เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๐ ,๑๙๒๐ เนื่องจาก ๑ ใน ๒ คนที่เสียชีวิต เหตุ ๕๑๑ ในพื้นที่ ระหว่าง ม.๑ กับ ม.๕ ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา คือ นายมะซากี เจะเละ อายุ ๓๘/๖๐ ปี เลขบัตรประชาชน ๓-๙๔๐๒-๐๐๑๖๔-๖๙-๑ ที่อยู่ ๘/๑๒ ม.๕ ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา ปรากฏว่านายนายมะซากี เจะเละ
เป็นคนในพื้นที่ ม.๒ ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยมี นายกอเซ็ง เจะเละ อยู่บ้านเลขที่ ๑๘/๑ บ.ป่าอ้อย(บ้านย่อยบ้านคลองหิน) ม.๒ ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็นบิดา และนางดารีดะ สาหลำ (ภรรยา) ผลจากการสอบถามบิดา ทราบว่า นายมะซากีฯ ไปได้ภรรยาที่บ้านเลขที่ ๘/๑๒ ม.๕ ต.ธารคีรีฯ ประกอบอาชีพทำสวนยาง มีบุตรจำนวน ๖ คน ส่วนพฤติกรรมตนเองไม่ทราบ และได้นำศพมาทำพิธีทางศาสนา(ฝัง) ที่บ้านเกิด กุโบว์บ้านคลองหิน ม.๒ ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีฝังศพ เป็นจำนวนวนมาก