ทหารลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านบาเจาะเกี่ยวข้าว พุทธ-มุสลิมร่วมลงแขกคึกคัก

182

เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ นาวาโทปฏิญญา แตงพลับ ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๒ ให้การต้อนรับ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานพิธี เปิดกิจกรรมสังคมพหุวัฒนธรรมลงแขกเก็บข้าว” ดำเนินการจัดกิจกรรม โดย ฉก.นยงทร.๓๒ ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้านเชิงเขา ณ พื้นนา บ.เชิงเขา ม.๔ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส โดยมี หน.ส่วนราชการ, ผู้นำศาสนา, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, พี่น้องประชาชนไทยพุธ และไทยมุสลิม กลุ่มพลังมวลชน มี เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียง (เสื้อเขียว) เยาวชนทำดีมีอาชีพ พยาบาลรักบ้านเกิด เยียวยา โฆษกชาวบ้าน และ ชาวบ้านบ้าน มาร่วมกิจกรรมการลงแขกเก็บข้าว เพื่อให้เกิดความสามัคคี ลดความหวาดระแวง รู้จักเห็นอกเห็นใจกัน ของคนในชุมชน และหลักของศาสนาพุทธ และ อิสลาม สอนให้คนเป็นคนดี จากนั้นจึงร่วมกันเก็บข้าว  ผลการปฏิบัติ มีผู้มาร่วมกิจกรรม ประมาณ ๓๐๐ คน ทุกคนมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย