ชีวิตการแต่งงานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ แบบอย่างแห่งความเรียบง่าย

364

ชีวิตการแต่งงานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮา)

“เป็นแบบอย่างของความเรียบง่ายปราศจากความโอ่อ่า หรูหราใดๆ”

ท่านหญิงอาศัยอยู่ในห้องเล็กๆ ที่ผนังทำด้วยโคลนและหลังคามุงด้วยใบอินทผลัม และกิ่งไม้โดยมีผ้าผืนใหญ่ปิดทับอยู่ข้างบนอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันน้ำฝน ประตูเข้าออกมีอยู่ด้านเดียว

สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านก็มีแค่เพียงเตียงนอนอันหนึ่ง เสื่อที่สานจากหญ้าแห้งผืนหนึ่ง ชุดสำหรับใช้นอน 

หมอนหนึ่งใบที่ยัดด้วยเปลือกไม้ หม้อดินสองใบสำหรับเก็บแป้งและอินทผลัม หม้อใบหนึ่งสำหรับเก็บน้ำ และถ้วยดื่มน้ำหนึ่งใบ

ดังนั้น ถ้าจะมองจากเครื่องใช้ภายในบ้านแล้วจะเห็นว่าท่านหญิงไม่มีงานบ้านมากมายที่จะต้องทำ หลายครั้งที่ท่านหญิงแทบไม่มีอะไรจะมาทำอาหาร ท่านหญิงอาอชะฮฺกล่าวว่า

น้อยครั้งมากที่ครอบครัวของท่านร่อซูลุลลอฮฺจะมีอาหารเต็มท้อง (บันทึกโดยบุคอรีย์) บางครั้งในบ้านไม่มีไฟจุดขึ้นติดต่อกัน

เป็นเวลานับเดือน (มุสนัดอะหฺมัด) และท่านหญิงกับท่านนบีดำรงชีวิต

อยู่ด้วยการกินอินทผลัม บางครั้ง เมื่อไม่มีอาหารกินทั้งสองก็จะถือศิลอด

หลังจากที่มุสลิมมีอำนาจและอิสลาม
ได้แพร่ขยายอำนาจออกไปอย่างกว้างขวาง คลังสาธาณะก็มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ครอบครัวของท่านนบีก็ยังมีชีวิต อยู่ในความขัดสน วันที่ท่านนบีจากโลกนี้ไปนั้น ท่านหญิงอาอิชะฮฺไม่มีแม้แต่อาหารในบ้าน 

(บันทึกโดยติรฺมิซีย์)
ในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺ ท่านหญิงอาอิชะฮฺเคยได้รับเงินค่าเลี้ยงดูรายปีเป็นจำนวน 12,000 ดิรฺฮัม จากกองคลังสาธารณะ แต่ท่านหญิงได้นำเงินเหล่านี้ไปแจกจ่ายเป็นทานทั้งหมดในวันเดียว

ที่ท่านหญิงทำเช่นนั้นก็เพราะท่านหญิงได้รับการสั่งสอนมาจากท่านนบีให้เป็นคนใจบุญสุนทานแม้แต่ในยามที่มีความจำเป็นก็ตาม

#สามีของท่านหญิง (คือท่านนบี) ได้แนะนำท่านหญิงให้ใช้ชีวิตโดยพึ่งพาสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้น้อยที่สุด ดังนั้นท่านหญิงจึงใส่เสื้อผ้าที่ปะชุนและไม่ชอบคนที่ใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยและโอ้อวด

” ชีวิตที่เรียบง่ายของท่านหญิงอาอิชะฮฺ ”

©Book: The Family of the Holy Prophet

Cr. Ana Nureeyah