เครือข่ายปชช.ภาคเหนือ จัดเสวนา สร้างความเข้าใจ ผลักดันการเข้าถึงกัญชา

44

“เครือข่ายประชาชนผู้ปลูกกัญชาภาคเหนือ” จัดกิจกรรม สร้างความเข้าใจพัฒนาสร้างสายพันธุ์ ผลักดันการเข้าถึงกัญชาของประชาชน  ส่งเสริมด้านสุขภาพและ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

วันที่ 22 เมษายน 2566 เครือข่ายประชาชนผู้ปลูกกัญชาภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรมเสวนา “กฎหมายกัญชา สุขภาพ เศรษฐกิจ หลังเลือกตั้ง” ที่มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ซึ่งมี ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการฝ่ายกิจการพิเศษ และ หัวหน้าสาขาวิชากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยพายัพ, รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, นายชัชปัฐวี อัฎฐพรเมธา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาส่งเสริมปลูกกัญชาทางการแพทย์, ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้าน สรีรวิทยาทางพืช มหาวิทยาลัยพายัพนพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก, อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการ และเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีนายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรคภูมิใจไทยร่วมด้วยนายชัชปัฐวี อัฎฐพรเมธา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาส่งเสริมปลูกกัญชาทางการแพทย์ เปิดเผยว่าขอสนับสนุนกัญชาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ขอแสดงจุดยืนด้วยการเสนอร่างพระบัญญัติกัญชา กัญชง ให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาจึงจะทำให้การใช้ และการคุ้มครองผู้บริโภคเกิดความสมดุล แม้ว่ากฎหมายดังกล่าวจะได้รับการขัดขวางจากทางการเมือง เครือข่ายยังยืนยันว่า ประเทศไทยต้องมีกฎหมายควบคุมกัญชา โดยจะต้องผลักดันกฎหมายพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป“หลังจากประสพความสำเร็จ กับกัญชาทางการแพทย์ ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชน ในการรักษาสุขภาพ ในเรื่องเศรษฐกิจ ต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์ สร้างมูลค่าสร้างรายได้ ประเทศไทยมีความพร้อม มีวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกกัญชา สร้างผลิตภัณฑ์ เราเก่งเรื่องการปลูก สิ่งที่ยังขาดคือการผลักดันเรื่องกฎหมายที่จะมาดูแลพี่น้อง ประชาชน สิ่งที่มาคุ้มครองนักปลูกในประเทศไทย ที่สามารถพัฒนาสายพันธุ์ จนสามารถแข่งกับตลาดโลกได้ หลังจากเลือกตั้งเสร็จ เราจะเดินหน้าเรื่องพ.ร.บ.ให้จบ กัญชาจะไม่กลับไปเป็นยาเสพติด” นายชัชปัฐวี กล่าว.