กวีซีไรท์ สะท้อนการเมืองว่าด้วยชัยชนะของก้าวไกล ว่าด้วยการเคารพกติกา

42

ไพวรินทร์ ขาวงาม กวี นักเขียน และคอลัมนิสต์ เจ้าของรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2538 โพสต์เฟสบุ๊ค แสดงความเห็น ต่อกาารเคลื่อนไหวของ พรรคก้าวไกล ในการรวบรวมเสียงพรรคการเมือง เพื่อผลักดันให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า ….

เคารพกติกา l เคารพเสียงประชาชน

น่าจะเรียกว่าควร ‘เคารพกติกา’

ไม่ใช่คาดคั้นเรียกร้องให้พรรคอื่น ‘เคารพเสียงประชาชนของฝ่ายผู้ชนะ’ ที่ไม่ได้ชนะขาดลอยแต่อย่างใด

พรรคอันดับหนึ่ง ห่างจากเสียงประชาชนของพรรคอันดับสองแค่ประมาณ 10 ที่นั่งเท่านั้น

เสียงประชาชนของพรรคอันดับรองลงมา ถ้ารวมกันทั้งหมดแล้ว มากกว่าเสียงประชาชนของพรรคที่ชนะด้วยซ้ำ ถ้าไม่มีพรรคอันดับอื่นเข้าร่วม พรรคอันดับหนึ่งไม่อาจเป็นเสียงข้างมาก

ถึงอย่างไรก็ตาม ต้องเคารพกติกา เคารพทั้งเสียงประชาชนฝ่ายผู้ชนะ และเสียงประชาชนฝ่ายผู้ไม่ชนะ ยอมรับให้ฝ่ายผู้ชนะ ดำเนินกิจกรรมกระบวนการทางประชาธิปไตยตามเงื่อนไขของเขาเอง

แต่ละพรรคมี ‘เสียงประชาชนของตัวเอง’ อันเป็นไปตามอุดมการณ์ หรือ เจตจำนงเฉพาะของเขา แต่ละพรรคก็ต้องเคารพเสียงประชาชนของเขา จะคาดคั้นเรียกร้อง หรือถึงขั้นข่มขู่ ให้เขาไปสนับสนุนเติมคะแนนให้พรรคฝ่ายชนะ ที่อาจมีอุดมการณ์สูงสุดไม่ตรงกัน ได้หรือ?

น่าเสียดาย นี่ถ้าชนะขาดลอย ได้เสียงประชาชนเกินครึ่งของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด ได้ที่นั่งพรรคเดียวเกินครึ่งในสภา คงเดินหน้าได้ด้วยตัวเองไปแล้ว ไม่ต้องมาเดือดร้อน เที่ยวคาดคั้นเรียกร้องอะไรจากคนอื่นให้ลำบากเช่นนี้

ไม่เก่งคณิตศาสตร์ แต่สนใจภาษา ภาษามีชีวิต ภาษาดิ้นได้ ภาษามีสัดส่วน

เสียงมากของอะไร, เสียงข้างมากของอะไร, เสียงส่วนใหญ่ของอะไร, เสียงประชาชนของอะไร, ฉันทามติประชาชนของอะไร, เจตจำนงประชาชนของอะไร…

ด้วยเคารพเสียงประชาชนของทุกพรรค ด้วยเคารพฉันทามติประชาชนของทุกฝ่าย ในวิถีที่ต่างปรารถนาจะให้เป็นประชาธิปไตยที่สวยงาม ในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายของผู้คนในสังคมเดียวกัน

#เป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมือง