เหลืองสะพรั่ง “ทุ้งทองปอเทือง” ชายแดนใต้ สวย สด สบายตา ไปพักพ่อน ถ่ายรูปได้แล้ว

308

เหลืองสะพรั่งแล้ว “ทุ่งทองปอเทือง ชายแดนใต้” วงเวียนบ่อเจ็ดลูก ถนนสาย 418 ยะลา ขณะ ประชาชน เดินทางสัญจร ร่วมชม – ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกต่อเนื่อง

ดอก“ปอเทือง” ในเนื้อที่ 15 ไร่ ที่บริเวณวงเวียนบ้านบ่อเจ็ดลูก ถนนสาย 418 ยะลา-ปัตตานี หมู่ที่ 6 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้เริ่มบานสะพรั่งเป็นสีเหลืองอย่างสวยงามแล้ว โดยได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในพื้นที่ อ.ยะหา อ.เมืองยะลา ที่สัญจรผ่านไปมาผ่านถนนสาย 418 รวมทั้งเด็กๆ ในพื้นที่บ้านยุโปและพื้นที่ใกล้เคียง เดินทางไปร่วมชมความสวยงามของดอกปอเทือง พร้อมเซลฟี่ในโทรศัพท์มือถือกันอย่างคึกคัก

สำหรับ “ทุ่งทองปอเทือง ชายแดนใต้”เมืองยะลาแห่งนี้ เมื่อวันที่ 16 ก.พ 60 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดิน อำเภอเมืองยะลาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้นำเมล็ดปอเทือง จำนวน 20 กระสอบ ไปร่วมหว่านกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านบ่อเจ็ดลูก เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ว่างเปล่า ของวงเวียนบ้านบ่อเจ็ดลูก ให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดยะลา ที่มีความสวยงามด้วยดอกปอเทือง

ซึ่งบริเวณบ้านบ่อเจ็ดลูก ถนนสาย 418 ยะลา-ปัตตานี ถือว่าเป็นพื้นที่หน้าด่านก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่เขตเมืองยะลา โดยนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้ประชาชนได้ไปถ่ายรูปแล้ว ก็ยังเป็นการนำร่องรณรงค์ให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลยุโป ซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรมได้ปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงดินแทนการใช้สารเคมี ในแปลงของตนเอง เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต เสริมรายได้อีกด้วย