คนสำนักจุฬาฯ สวนแนวคิดนายกฯปิดไอแบงก์ ชี้ความเสียหายมาจากนักการเมืองและผู้บริหารไม่ใช่ระบบอิสลาม

987

นายวิสุทธิ์ บินลาเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โพสต์ข้อความลงเฟสบุ๊คส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของนายกรัฐมนตรี ที่ระบุว่า อาจปล่อยให้ธนาคารอิสลาม “ล้ม”

นายวิสุทธิ์ ระบุว่า ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำเป็นต้องอยู่คู่ประเทศไทย เพื่อแสดงว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินทอง ของพหุวัฒนธรรม ที่ผู้คนทุกวัฒนธรรมต่างมีพื้นที่ของตนเองในการแสดงออกตามความเชื่อถือศรัทธาของตน”

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เสียหายเพราะการบริหารที่ผิดพลาด และการทุจริตร่วมกันของผู้บริหาร และนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพล เป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับระบบอิสลาม จึงควรแก้ให้ถูกจุด มิใช่การยุบธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ต้องอยู่คู่ประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งการเงินฮาลาล สำหรับมุสลิม เราจำเป็นต้องมีสถาบันที่ดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลฉันใด เราก็จำเป็นต้องมีสถาบันการเงินที่ฮาลาลฉันนั้น
เพราะเงินที่ไม่ฮาลาลย่อมนำไปสู่อาหารที่ไม่ฮาลาลเช่นกัน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ต้องอยู่คู่ประเทศไทย เพื่อแสดงความเป็นเมตตาธรรมของอิสลามต่อพี่น้องคนไทยทุกศาสนา เพราะการให้บริการทางการเงินที่ปลอดดอกเบี้ย จะเป็นทางออกจากระบบที่ขูดรีดผู้อ่อนแอและเอาเปรียบคนยากจน

“เป็นหน้าที่ของเราต้องต่อสู้ให้ธนาคารอิสลามดำรงอยู่” และพัฒนาเป็นสถาบันการเงินอิสลามอย่างแท้จริง”