กษัตริย์ซาอุฯ บริจาค 700 ล้าน สร้างศูนย์อิสลามฯ ที่ปัตตานี

4723

อุปทูตซาอุดีอารเบียประกาศอย่างเป็นทางการว่า ผู้พิทักษ์สองมัสยิดอันทรงเกียรติกษัตริย์ซัลมาน บินอับดุลอาซิส อาลซะอูด ได้ทรงอุปถัมภ์โครงการก่อสร้างศูนย์อิสลามผู้พิทักษ์สองมัสยิดอันทรงเกียรติ กษัตริย์ซัลมาน บินอับดุลอาซิส อาลซะอูด ด้วยงบประมาณจำนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

เพจ Mazlan Muhammad ของ ผศ.มัสลัน มาหะมะ รองอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี เผยจดหมายจากอุปทูตซาอุดิอาระเบีย เกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างศูนย์อิสลามผู้พิทักษ์สองมัสยิดอันทรงเกียรติ กษัตริย์ซัลมาน บินอับดุลอาซิส อาลซะอูด ด้วยงบประมาณจำนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานียิ่งบรรดาการสรรเสริญทั้งมวลเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ ศอละวาตและสลามแก่นบี วงศ์วาน อัครสาวก และผู้ที่สนับสนุนท่าน

เรียน ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา

ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน

ข้าพเจ้ามีความปลาบปลื้มและปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพบปะในที่ประชุมอันมงคลนี้ เพื่อประกาศและแนะนำโครงการสร้างศูนย์อิสลามผู้พิทักษ์สองมัสยิดอันทรงเกียรติ กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซิส อาลซะอูด และการเปิดเมืองมะดีนะตุสสลาม ณ จังหวัด ปัตตานี

ข้าพเจ้าใคร่ยืนยันว่า ประเทศซาอุดีอารเบียได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการเผยแพร่อิสลามและได้ดูแลกิจการของชาวมุสลิมมาโดยตลอด ตลอดจนเผยแพร่แนวคิดอิสลามสายกลางที่เชิญชวนสู่สันติภาพ ความรัก และความร่วมมือระหว่างมนุษย์ด้วยกัน โดยไม่จำกัดด้านศาสนาและความเชื่อ และนี่คือนโยบายที่สอดคล้องกับบรรดากษัตริย์ของประเทศสองแผ่นดินหะรอมตั้งแต่สถาปนาประเทศจวบจนปัจจุบัน และเป็นนโยบายที่ยึดปฎิบัติโดยรัฐบาลซาอุดีอารเบียภายใต้การนำของผู้พิทักษ์สองมัสยิดอันทรงเกีรยติกษัตริย์ซัลมาน บินอับดุลอาซิส อาลซาอูดและมกุฎราชกุมาร อะมีร มุฮัมมัด บิยนาเยฟ บินอับดุลอาซิส อาลซาอูด และมกุฎราชกุมาร อะมีรมุฮัมมัด บินซัลมาน บินอับดุลอาซิส อาลซาอูด ( ขอพระองค์ทรงคุ้มครองทั้งสองท่าน)
โครงการนี้นับเป็นความกรุณาอันล้นพ้นของผู้พิทักษ์สองมัสยิดอันทรงเกียรติที่ทรงให้ความสำคัญกับชนกลุ่มน้อยมุสลิมในประเทศไทย ถึงแม้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะลดระดับไป แต่ก็ไม่ส่งผลให้การให้ความสำคัญของพระองค์ต่อกิจการของมุสลิมในประเทศนี้ลดลงไปด้วย

ศูนย์อิสลามแห่งนี้ นอกจากเป็นสัญลักษณ์ของการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการแล้ว ยังเป็นการประกาศของความเปิดกว้างและยุติธรรมของอิสลาม เป็นสัญญาณแห่งการศรัทธาต่อการเชิญชวนของอิสลามที่ปฏิเสธแนวทางสุดโต่ง สุดขอบ และเป็นการยืนยันถึงความเป็นภราดรภาพและความรัก ทั้งในระหว่างมุสลิมด้วยกันและชนต่างศาสนิก

ท้ายนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้อนุมัติโครงการนี้อย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะทำงานโครงการ ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ได้ทรงทำให้โครงการนี้เป็นหนึ่งในตาชั่งแห่งความดีของทุกท่านในวันกียามัต วันที่ทรัพย์สินและลูกหลานไม่สามารถช่วยเหลือใดๆ ยกเว้นสำหรับผู้คนที่เข้าเฝ้าพระองค์ด้วยหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์

วัสสลามุอาลัยกุม

อุปทูตผู้พิทักษ์สองมัสยิดอันทรงเกีรยติ ณ กรุงเทพ

อับดุลอิลาฮ์ บินมุฮัมมัด อัลชุอัยบีย์