เลขานุการคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เปิดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2560

209

เลขานุการคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เปิดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2560 ชื่นชมการทำงานของจังหวัด พร้อมย้ำเป้าหมายของรัฐบาล ทำให้ประชาชนมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเกิดสันติสุขในปี 2561

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.60 เวลา 17.30 น. นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้/สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2560 ที่เวทีกลาง งานกาชาดฯ ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้แสดงออกถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วน เป็นภาพที่งดงามไปสู่คนภายนอก อีกทั้งเห็นถึงบทบาท ความสำคัญของเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้แสดงผลงานปรากฏออกมา อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทำให้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชน ซึ่งการทำกิจกรรมต่าง ๆ จำเป็นต้องมีเงิน เงินทุนเหล่านั้นมาจากความร่วมมือของชาวนราธิวาส ได้มาอุดหนุนร้านนาวากาชาด ซึ่งปีที่แล้วมีรายได้กว่า 4 ล้านบาท สูงเป็นประวัติศาสตร์ในบรรดาเหล่ากาชาด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อว่าปีนี้คงเป็นอีกปีที่แพ้ปีที่ผ่านมา ที่สำคัญพิเศษกว่าทุกปี ครบ 124 ปีแห่งการสถาปนาสภากาชาดไทย อีกด้วย และในนามของรัฐบาล รอบ 1 ปีที่ผ่านมา จังหวัดนราธิวาส ทำงานปรากฎผลสำเร็จหลายประการ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของส่วนราชการและประชาชน เป็นตัวอย่างแก่จังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ขอแสดงความชื่นชม

นายภาณุฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลมีเป้าหมายทำอย่างไรให้ประชาชนมีความมั่นคง คือปลอดภัย มั่งคั่ง คือมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ และยั่งยืน คือความปรองดอง ความรักสามัคคี และนโยบายสำคัญคือให้เกิดสันติสุขในปี 2561 ที่ผ่านมาได้ดำเนินการพัฒนามาตามลำดับ ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลทุ่มเท ตั้งใจ และทุกคนร่วมมือ ก็จะสำเร็จได้อย่างแน่นอน

ด้านนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดระหว่างวันที่ 22 เมษายน-1 พฤษภาคม 2560 ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ครบรอบ 124 ปี แห่งการสถาปนาสภากาชาดไทย วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การแสดงและการออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 การออกร้านนาวากาชาด การจำหน่ายสินค้าราคาถูก โดยกระทรวงพาณิชย์ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP การแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรีจองศิลปินดารา เป็นต้น

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ