โผครม.”เศรษฐา1″ว่อนเน็ต”บิ๊กป้อม”คุมกลาโหม”อุ๊งอิ๊ง”กต.”อนุทิน” พาณิชย์

439

เอกสารหลุด แบ่งเค้ก”โผ ครม.”รัฐบาลเพื่อไทย ว่อน! คว้า16 เก้าอี้ “เศรษฐา” นายกฯ “ภูมิธรรม” นั่ง มท.1 “ประเสริฐ” ไป คมนาคม “อุ๊งอิ๊ง” คุม กต. ภูมิใจไทย 8 เก้าอี้ “อนุทิน” รองนายกฯ ควบ เกษตรฯ “มนัญญา” พาณิชย์ “พปชร. 6 ตำแหน่ง “บิ๊กป้อม” คัมแบ็ค คุม กลาโหม

วันที่ 18 ส.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีเอกสารหลุดออกมาจากพรรคเพื่อไทย (พท.) เกี่ยวกับการจัดสรรแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรี หรือ โผ ครม.ให้พรรคร่วมรัฐบาล ปรากฏว่า พรรคเพื่อไทย 16 เก้าอี้ ภูมิใจไทย(ภท.) 8 เก้าอี้ พลังประชารัฐ (พปชร.) 6 เก้าอี้ รวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) 4 เก้าอี้ ชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) 1 เก้าอี้ ประชาชาติ (ปช.) 1 เก้าอี้ เสรีรวมไทย 1 เก้าอี้ รวม 37 เก้าอี้

สำหรับโควต้ากระทรวงที่แต่ละพรรคได้รับนั้น เป็นดังนี้

พรรคเพื่อไทย 16 เก้าอี้ ประกอบด้วย 1. นายกรัฐมนตรี 2. รองนายกรัฐมนตรี (ด้านความมั่นคง) 3. รองนายกรัฐมนตรี (ด้านกฎหมาย) 4. รองนายกรัฐมนตรี 5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) 9. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 10. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 11. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 13. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 14. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 15.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 16. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

พรรคภูมิใจไทย ได้ 8 เก้าอี้ ประกอบด้วย 1.รองนายกรัฐมนตรี 2.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 6. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 8. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

พรรรคพลังประชารัฐ ได้ 6 เก้าอี้ 1.รองนายกรัฐมนตรี 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 4. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 5. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ 4 เก้าอี้ ประกอบด้วย 1.รองนายกรัฐมนตรี 2. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

พรรคชาติไทยพัฒนา 1 เก้าอี้ 1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พรรคประชาชาติ 1 เก้าอี้ 1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

พรรคเสรีรวมไทย 1 เก้าอี้ 1.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่า หากเอกสารดังกล่าวเป็นเรื่องจริง ตัวบุคคลที่คาดว่าจะอยู่ใน โผ ครม.ดังกล่าว ในตำแหน่งสำคัญ เป็นดังนี้ พรรคเพื่อไทย 1. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี 2.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.คมนาคม 3. นายภูมิธรรม เวชยชัย รมว.มหาดไทย 4. น.ส.แพรทองธาร ชินวัตร รมว.ต่างประเทศ 5. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข

พรรคภูมิใจไทย 1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ 2.นางสาวมนัญา ไทยเศรษฐ รมว.เกษตรและสหกรณ์ 3. นายพิพัฒน์ รัชกิจปราการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา

พรรคพลังประชารัฐ 1.พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.กลาโหม 2.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ 3.พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมช.มหาดไทย 4.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์

พรรครวมไทยสร้างชาติ 1.นายพีรพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี 2.นายเอกนัฎ พร้อมพันธุ์ รมต.ประจำสำนักนายกฯ 3. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน

พรรคชาติไทยพัฒนา 1. นาวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พรรคประชาชาติ 1. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม

พรรคเสรีรวมไทย 1. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส รมช.มหาดไทย