BAMร่วมเหล่ากาชาดสุราษฎร์ฯ มอบบ้าน’ผู้ยากไร้’ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

72

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์จับมือเหล่ากาชาดจังหวัดสุรษฎร์ธานี มอบบ้านผู้ยากไร้ ที่อ.ท่าฉาง ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคง

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย สาขาสุราษฎร์ธานี ได้ทำพิธีมอบบ้านให้นางสาวกัลยา จันทเวช ที่อยู่ 157 หมู่ 1 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการ HOME & HOPEการพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีร่วมกับ คุณวุฒิพงศ์ บุญยะสิทธิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคใต้ตอนบน โดยมีคุณวนิดา ณ สุโหลง ผู้จัดการสำนักงานสุราษฎร์ธานี คุณภัทรภร ศรีนิลรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ คุณสุรศักดิ์ เมืองน้อย ผู้จัดการสำนักงานภูเก็ต และพนักงานของBAM ร่วมในพิธี

สำหรับโครงการ HOME & HOPE เป็นโครงการที่ BAM ได้จัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยร่วมมือกับสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัด สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิตโดยได้มุ่งเน้นการช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้ได้มี “บ้าน” ที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย เพียงพอกับการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยโครงการในปี 2566 BAM ได้จัดทำโครงการ HOME & HOPE การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยสนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านจำนวน 5 หลัง หลังละ 180,000 บาท มีเป้าหมายดำเนินการมอบบ้าน ทุกภูมิภาค ทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลพบุรี ชัยภูมิ พิษณุโลก และสมุทรสาคร โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เลือกสร้างบ้านให้ นางสาวกัลยา จันทเวช ซึ่งมีฐานะยากจน

‘ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัลยา จันทเวช ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ HOME & HOPE ของ BAM ซึ่งการสร้างบ้านหลังนี้ ได้รับความร่วมมือจากเหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอท่าฉาง รวมถึงส่วนงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และในปีหน้า BAM ยังคงมีแผนงานมอบบ้าน โดยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดต่าง ๆ ต่อไป’ คุณวุฒิพงศ์ บุญยะสิทธิ กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAMดำเนินธุรกิจ ย่างเข้าสู่ปีที่ 25 เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และเป็นองค์กรหลักในการพลิกฟื้นสินทรัพย์เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เรามีภารกิจสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้เสียของระบบสถาบันการเงิน ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ ประนอมหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้ได้ทรัพย์กลับคืนไป รวมทั้งจัดการทรัพย์สินรอการขายฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มือสองให้มีคุณภาพ พร้อมจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีนโยบายจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด