ศอ.บต. เปิดอบรมเตรีมความพร้อมแก่ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์

150

นราธิวาส – ศอ.บต.เปิดอบรมเตรียมความพร้อมแก่ผู้ที่จะเดินทางแสวงบุญฮัจญ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยในปีนี้มีผู้เดินทางร่วมกว่า 8,000 คน วันนี้ (25 เม.ย.) ที่ห้องประชุมบรมราชกุมารี คณะกรรมการอิสลาม จ.นราธิวาส

นายศุภนัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในพื้นที่่ จ.นราธิวาส โดยมีผู้ที่จะเดินทางประกอบพิธีฮัจญ์ รวม 700 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้เรื่องฮัจญ์ ความช่วยเหลือ การดูแล ความคุ้มครองผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับบริการอย่างเป็นธรรมตามกรอบศาสนาอิสลาม และตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องฮัจญ์ ประจำจังหวัด ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดนราธิวาส

ด้าน นายศุภนัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าแก่ผู้ที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในปีนี้ สมดังเจตนารมณ์ที่แต่ละท่านตั้งใจจะไปประกอบศาสนากิจ ตามข้อบัญญัติรูกูนอิสลาม ประการที่ 5 ให้ครบสมบูรณ์ ซึ่งในการนี้ทาง ศอ.บต.ได้จัดวิทยากรผู้มีความรู้มาถ่ายทอดการปฏิบัติตัว และการเตรียมความพร้อมขณะเดินทางการเดินทางยังสถานที่ต่างๆ การใช้ชีวิตในประเทศซาอุดีอาระเบีย ตลอดจนการปฏิบัติศาสนากิจ ณ มัสยิดฮารอม ตลอดระยะเวลา 45 วัน

ทั้งนี้ ศอ.บต.ได้ประสานการบินไทยให้ความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญ บินตรงจากสนามบินนราธิวาสไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย ส่วนผู้แสวงบุญประเทศไทยในปีนี้ทั้งหมดกว่า 8,000 คน และในพื้นที่ 5 จ.ชายแดนภาคใต้ คือ จ.สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีผู้ลงทะเบียนรวมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ทั้งสิ้น 4,500 คน ทั้งหมดจะเดินทางสายการบินนราธิวาส หาดใหญ่ และกรุงเทพฯ ขณะที่ นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส กล่าวพบปะกับผู้ที่จะเดินไปประกอบพิธีฮัจญ์ ว่า เดิมกรมศาสนาเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องฮัจญ์ แต่รัฐบาลได้มีคำสั่งเปลี่ยนให้กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบแทน ถือว่าเป็นปีแรก ซึ่งฝ่ายปกครองได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านแล้ว และขอให้ทุกท่านที่จะเดินแสวงบุญได้เตรียมความพร้อมของสุขภาพร่างกายด้วย เพื่อสร้างภูมิต้านป้องกันโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้แสวงบุญ

นายอดิมาน สติยมานะ ชาวสุไหงปาดี จ.นราธิวาส ผู้ที่เดินทางแสวงบุญ ณ นครเมกกะ เปิดเผยว่า ตนเองได้เดินทางไปแสวงบุญแล้วหลายครั้ง และปีนี้จะไปอีกครั้ง ส่วนผู้รับอบรมมีทั้งรายใหม่กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ที่จะเดินทางไปแสวงบุญครั้งแรก การรับการอบรมจะมีค่าอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติศาสนากิจที่จะนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ผู้แสวงบุญเกิดความปลอดภัย และได้ทำกิจศาสนาอย่างเต็มรูปแบบ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งจะเดินทางราวปลายเดือนกรกฎาคม 2560 ที่จะถึงนี้

Cr. MGR online