กอ.รมน.ภาค4สน.สานต่อโครงการมัสยิดศรัทธา

56

รอง ผอ.กอ.รมน. ภาค 4 สน. ลงพื้นที่นราธิวาส พบปะกลุ่มชาวไทยมุสลิมสานต่อโครงการมัสยิดศรัทธากำปงตักวา
ที่มัสยิดฆอยรียะห์ ม.4 บ.บละแต ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส พล.ท.ชินวัฒน์ แม้นเดช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เดินทางพร้อมคณะ มี พ.อ.อิศรา จันทะกระยอม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 45 รวมทั้งชาวไทยมุสลิมที่อาศัยในพื้นที่ 8 หมู่บ้าน จำนวน 9 มัสยิดประมาณ 500 คน เข้าร่วมให้การต้อนรับ โดยภารกิจของ พล.ท.ชินวัฒน์ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะกลุ่มชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ เพื่อสานต่อโครงการมัสยิดศรัทธากำปงตักวา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดการหลอมรวมกันของทุกชุมชนนำไปสู่ความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาในทุกมิติ ทั้งความมั่นคง ปัญหายาเสพติดของกลุ่มเยาวชนที่กำลังเป็นภัยคุกคาม ปัญหาเรื่องของการศึกษา ที่สำคัญได้มีการนำเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการอบรมที่มัสยิด โดยใช้หลักศาสนาที่ถูกต้องเป็นสิ่งขัดเกลาจิตใจของเยาวชน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้ไม่หวังดีชักชวนไปกระทำสิ่งที่สร้างความเสียหายต่อสังคม

ทั้งนี้ ผู้ที่มีบทบาทคือแกนนำ 4 เสาหลักได้แก่ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน เป็นต้น โดยในวันนี้ได้มีการมอบรางวัลมัสยิดดีเด่นครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ให้แก่มัสยิดฆอยรียะห์ ซึ่งมี นายมะแอ มะเซ็ง เป็นโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิด ที่ได้สร้างผลงานในการใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติดังกล่าว จนนำไปสู่ความเข้มแข็งและความสำเร็จอย่างยั่งยืน จนเป็นชุมชนศรัทธาหรือกำปงตักวาในที่สุด