เตรียมเข้าสู่เดือนรอมฎอน สำนักจุฬาฯเครียดไม่ให้มุสลิมแหกคอก

318

 วันนี้ 27 เมษายน 2560 เวลาค่ำลง จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล กำหนดให้มุสลิมทั่วประเทศ ดูดวงจันทร์ เพือกำหนดวันที่ 1 เดือนชะบาน ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน เดือนสำคัญของพี่น้องมุสลิมทั่วโลก มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 เมษายน บรรดาผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และคณะทำงานของสำนักจุฬาราชมนตรีมนตรี ได้ประชุมร่วมกันที่โรงแรมอัลมิรอช เพื่อหาแนวทางในการกำหนดให้พี่น้องมุสลิมในประเทศไทยเข้าเดือนรอมฎอนและออกอีด พร้อมกัน เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาที่มุสลิมบางกลุ่มไม่ทำตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี แต่กลับไปเข้าเดือนรอมฎอนและออกอีด พร้อมกับฅาอุดิอารเบีย กลายเป็นปัญหามุสลิมในประเทศไทยขาดเอกภาพ เกิดคสามสับสนวุ่นวาย