ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำศาสนาอิสลามรุ่นใหม่เข้าเรียนรู้การทำงานของรัฐสภา

1920

วันที่ 27 เมษายน ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามรุ่นใหม่ ของสำนักจุฬาราชมนตรี นำโดยนายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาฯ ประมาณ 50 คน ได้เข้าเรียนรู้การทำงานของรัฐสภา โดยได้ฟังการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับฟังการบรรยายสรุปทำงานของสภานิคิบัญญัติแห่งชาติ

โครงการพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามรุ่นใหม่ มีบรรดาผู้นำศาสนาอิสลามจากทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรม เรียนรู้ทั้งหลักการศาสนาที่จำเป็น การบริหารสมัยใหม่ และความรู้อื่น อบรมตั้งแต่ที่ 17 -27 เมษายน