‘สุรเชษฐ์’เยี่ยมให้กำลังใจ’โรงเรียนปอเนาะ’ชายแดนใต้ ส่งเสริมนร.ให้เรียนต่อระดับสูง***

263

เมื่อวันที่ 28 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางลงพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะศอลาฮุดดีน (SolaHuddeen) โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ นายเรวัฒน์ เพชรสงฆ์ ผอ.กศน.จ.ปัตตานี นายนภดล พุฒสกุล ผอ.กศน.อ.โคกโพธิ์ คณะครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะและนักศึกษา กศน.โคกโพธิ์ ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะศอลาฮุดดีน ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่าตั้งใจมาเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากที่ได้เคยไปเยี่ยมชมมาแล้วหลายแห่ง พบว่ามีคุณภาพทั้งสิ้น เช่น สถาบันศึกษาปอเนาะอัลฟาแตฮป่าพร้าว (Alfateh Islamic Institute) จ.ยะลา ส่วนภาพความประทับใจแรกที่ได้พบในสถาบันศึกษาปอเนาะศอลาฮุดดีนแห่งนี้คือ นักเรียนได้ยืนต้อนรับด้วยความอบอุ่น สัมผัสได้ว่าเด็กๆ ยิ้มแย้มแจ่มใส ต้อนรับให้เกียรติเป็นอย่างมาก ขอให้กำลังใจและสนับสนุนการทำงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะที่ได้ช่วยดูแลรับผิดชอบนักเรียนปอเนาะแห่งนี้ทั้ง 68 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

“จากการพูดคุยกับครูอาสาสมัครและบาบอ ยิ่งทำให้เราได้เห็นความสำเร็จของนักเรียนที่จบออกไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง มีอาชีพ มีงานทำจำนวนมาก จากการตรวจเยี่ยมหอพัก สนามกีฬา มุมเรียนรู้ปอเนาะ ฯลฯ ทำให้เห็นถึงความสะอาด ความเอาใจใส่ ความเป็นระเบียบที่ดีของสถาบันศึกษาปอเนาะแห่งนี้ ที่เคยได้รับรางวัลสถาบันศึกษาปอเนาะที่ร่วมจัด กศน.ดีเด่น ประจำปี 2552 ของ จ.ปัตตานี” พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่าหากมีสิ่งใดที่ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลดูแลสนับสนุนเพิ่มเติมอย่างทั่วถึงมากขึ้น ก็พร้อมจะรับปัญหาความต้องการไปดำเนินการต่อไป เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ได้มอบให้คณะทำงานเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาสำรวจพื้นที่เจาะน้ำบาดาลเพิ่มเติมแล้ว นอกจากนี้ ได้ฝากให้ครูอาสาสมัคร กศน.ทำงานเป็นตัวแทนทุกหน่วยงานของภาครัฐ ไม่ใช่เป็นตัวแทนของหน่วยงานการศึกษาเท่านั้น เพื่อให้เกิดการประสานและร่วมพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีคุณภาพเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป ทั้งยังขอให้สถาบันศึกษาปอเนาะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทุกหย่อมหญ้าในพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษา อันจะมีผลถึงความสงบสุขและสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

จากนั้น พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม “กศน.ตำบลโคกโพธิ์” ดูแลรับผิดชอบภารกิจสำคัญ 4 ด้าน คือ การเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล (ศส.ปชต.) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน โดยขอให้ทำงานให้เกิดความเชื่อมโยงกับสถานศึกษา หน่วยงาน และกระทรวงอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อที่จะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนภารกิจทั้ง 4 ด้านดังกล่าวของ กศน.ตำบล อย่างมีคุณภาพต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีคุณค่าอย่างมากที่สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีพในชีวิตประจำวันได้ สามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนและประชาชน ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญของครู กศน.ทุกคน

Cr.matichon