คนไทยตกใจแอฟริกันเต็มเมืองจันท์ ผู้ว่าฯรุดรับฟังปัญหา ถูกนำไปบิดเบือนใส่ร้ายมุสลิม

4470

ผู้ว่าฯ จันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังประชาชน ส่งต่อข้อมูลออนไลน์ถามปัญหาการเข้ามาอยู่ของชาวแอฟริกา พร้อมพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจ แต่ถูกนำไปบิดเบือนในโลกโซเชียลว่า มุสลิมเรียกร้องสิทธิ์ให้อิห่ามมีอำนาจเท่านายอำเภอ

เมื่อวันที่ 28 เม.ย .60 วานนี้ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังมัสยิดยันน่าตุ้ ฮายีรีน จ.จันทบุรี เพื่อร่วมพูดคุยกับ อิหม่าม อารีฮาดัด ปาทาน ในการติดตามสภาพปัญหา ความต้องการ และข้อมูลการอยู่อาศัยของคนต่างด้าว ชาวแอฟริกาที่มาอาศัยประกอบอาชีพทำกินในพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น สร้างความเข้าใจ และความสามัคคี

ทั้งนี้ ในโลกโซเชียล มีกระแสข่าวว่า ชาวจันทบุรีบางส่วนได้ตั้งคำถาม และส่งต่อข้อมูลถึงการประกอบอาชีพ การอยู่อาศัยของชาวแอฟริกาจากหลายประเทศ
ในทวีปแอฟริกาที่มีจำนวนมากในพื้นที่จันทบุรี โดยถูกมองว่าใช้สิทธินอกอาณาเขต และอาจเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการเข้ามาประกอบอาชีพใน จ.จันทบุรี ว่าการประกอบอาชีพถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ รวมถึงสิทธิในการใช้บริการด้านสาธารณสุข และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ปัจจุบันจันทบุรี มีคนต่างด้าวชาวแอฟริกา ปากีสถาน และกัมพูชา เข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพหลากหลาย แต่ที่ถูกตั้งข้อสังเกตเป็นชาวต่างด้าวชาวแอฟริกา ส่วนใหญ่มาซื้อ–ขายพลอย และอยู่อาศัยมายาวนานกว่า 20 ปี บางรายมีครอบครัวมาอยู่ด้วย โดยการพูดคุยครั้งนี้ เพื่อเป็นการลดปัญหาความขัดแย้ง ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และสร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

นายวิทูรัช กล่าวว่า การพบปะกับชาวแอฟริกา ชาวมุสลิม และชาวไทยมุสลิม ที่อาศัยอยู่ในจันทบุรี ได้พูดคุยชี้แจงถึงกรณีข่าวสารในโลกโซเชียลที่อาจเข้าใจผิด ให้กับสังคม ซึ่งตอนนี้ เป็นยุคไร้พรมแดน ทุกคนสามารถส่งข่าวสาร และรับข่าวสารได้รวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดี จึงเดินทางมาให้เกิดความเข้าใจ ในทิศทางเดียวกัน ในทิศทางเดียวกัน มีความสามัคคี และให้เกิดความรัก และการเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ในฐานะที่อาศัยอยู่ในสังคมร่วมกัน เพื่อให้เกิดความปรองดอง อยู่ร่วมกันอย่างสันติ

อย่างไรก็ตาม ได้มีการนำภาพผู้ว่าฯ ไปพบชาวแอฟริกันและพี่น้องมุสลิมไปบิดเบือนว่า มีการชุมนุมเรียกร้องให้ยกระดับอิหม่ามมีอำนาจเท่ากับนายอำเภอ