มท.1 กำชับ! ผู้ว่าฯ ขับเคลื่อน10นโยบาย ย้ำความสำคัญ ปีมหามงคล

171

รมว.มหาดไทย กำชับ ผวจ.ทั่วประเทศ ขับเคลื่อน 10 นโยบายหลัก ย้ำ ความสำคัญ “ปีมหามงคล” จัดระเบียบสังคม “ปลอดคอรัปชั่น” ขอยึดระบบคุณธรรม อย่าหวั่น “แก๊งตบทรัพย์”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธาน ในการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และบุคลากรกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมโดยนายอนุทินได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในช่วงเวลาต่อจากนี้

1) ทุกภาคส่วน ให้สนับสนุนกิจกรรมมหามงคล ปี 2567 ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 2) กระทรวงมหาดไทยมุ่งเทิดทูนไว้ซึ่ง 4 สถาบันหลักของชาติไทย อันประกอบด้วย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน 3) quick win การแก้ปัญหายาเสพติด 4) การจัดระเบียบสังคม 5) การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 6) การขับเคลื่อนพลังงานสะอาด น้ำสะอาด และอากาศสะอาด 7) การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 8) การรับมือภัยแล้ง 9) ขอให้มีเจตนารมณ์ในการทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ระบบคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ 10) การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นนายอนุทิน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกระทรวงมหาดไทยต้องมีทีมเวิร์คไม่เพียงแต่ในหน่วยงานภายในเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถประสานและบูรณาการข้ามหน่วยงาน เพราะหลายภารกิจต้องใช้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงจะสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปราบผู้มีอิทธิพล หรือการแก้หนี้นอกระบบ ขอให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกคนยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส และมีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอ เรายึดหลักคุณธรรม ถ้าถูกต้อง เราจะปกป้องท่าน ความดี จะปกป้องท่าน“บางทีมันมีข่าวเรื่องแก๊งตบทรัพย์เข้ามา ก็อาจจะกระทบกับขวัญ กำลังใจของท่าน แต่ขอย้ำว่า เขาทำอะไรเราไม่ได้ ถ้าเราทำทุกอย่างบนความสุจริต” นายอนุทิน กล่าว และ ยังได้ย้ำถึงความโปร่งใสในกระบวนการสอบคัดเลือก และรับบุคลากรเข้าทำงานด้วย โดยจะต้องไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง พร้อมกำชับหัวหน้าส่วนราชการ ต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน การคัดเลือกให้คำนึง ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ด้วย.