มกุฎราชกุมารรัฐกลันตัน เสด็จเยือนไทย “สมศักดิ์” เข้าเฝ้าฯ ขอประทานคำปรึกษา

22

“สมศักดิ์ เทพสุทิน” ถวายการต้อนรับ “มกุฎราชกุมารแห่งรัฐกลันตัน” ในโอกาสเสด็จเยือนไทยส่วนพระองค์ เข้าเฝ้าฯ ขอประทานรับคำปรึกษาการพัฒนาการค้า การลงทุน และโครงสร้างพื้นฐานบริเวณชายแดนทั้ง 2 ประเทศ รวมถึงความสงบปลอดภัย

วันที่ 2 มี.ค. 2567 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนเองพร้อมด้วย นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) นราธิวาส พรรคพลังประชารัฐ นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส พรรคพลังประชารัฐ ได้มีโอกาสถวายการต้อนรับ เตงกู มูฮัมหมัด ฟาครี เพตรา มกุฎราชกุมาร (His Highness Tengku Muhammad Fakhry Petra) แห่งรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เนื่องในโอกาสการเสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์

นายสมศักดิ์ ระบุว่า ได้มีการหารือและขอประทานรับคำปรึกษาประเด็นการพัฒนาการค้า การลงทุน และโครงสร้างพื้นฐานบริเวณพรมแดนไทย-มาเลเซีย โดยเฉพาะการสร้างสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโก-ลก จำนวน 2 แห่ง ที่อำเภอตากใบ-เปิงกาลันกูโบร์ และ อำเภอสุไหงโกลก-รันเตาปันจัง นอกจากนี้ ยังได้ปรึกษาหารือถึงนโยบายเมืองพี่น้อง (Twin Cities) สำหรับ จังหวัดนราธิวาส และรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ

รองนายกรัฐมนตรี ระบุด้วยว่า ถือเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ และกราบขอรับประทานคำปรึกษาจากมกุฎราชกุมารแห่งรัฐกลันตัน ซึ่งฝ่าพระบาททรงมีความยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนบริเวณชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ เชื่อมั่นว่า จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศ และมีส่วนช่วยในการรักษาความสงบปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ฝ่าพระบาทยังชวนตนให้เดินทางไปยังรัฐกลันตัน เพื่อหารือกับข้าราชการในพื้นที่ประเทศมาเลเซีย และความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 ประเทศ โดยฝ่าพระบาทมีความยินดีที่จะทรงนั่งเป็นประธานการประชุมให้ด้วย

“การร่วมกันพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของทั้ง 2 ประเทศ ถือเป็นสัญญาณที่ดี เพราะจะช่วยส่งเสริมในทุกมิติ และผมขอยืนยันว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก อย่างล่าสุด ก็นำรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า รัฐบาลไม่ได้ละเลยปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ที่เน้นการพัฒนาเพื่อให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้น แล้วปัญหาความมั่นคงก็จะเบาบางลง” นายสมศักดิ์ กล่าว