ก่อเหตุรายวัน-ทหารตายอื้อ “บิ๊กป้อม”นั่งไม่ติด บินลงใต้เร่งแก้ปัญหา

639

ยะลา – “พล.อ.ประวิทย์ วงศ์สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ประชุมร่วมหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ คปต. ปีงบประมาณ 2560

วันนี้ (1 พ.ค.) ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.อ.ประวิทย์ วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประธาน คปต.), พร้อมด้วย พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้บัญชาการทหารบก, พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อเข้าประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4, พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจ พลเรือน และทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยในที่ประชุมมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ คปต. ปีงบประมาณ 2560 และการดำเนินงานเพื่อระวังป้องกันการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ด้านการข่าว และการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการข่าวในพื้นที่ รวมทั้งความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบูรณาการระบบกล้อง CCTV ในพื้นที่
นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี ยังได้ติดตามรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความสอดคล้องกับแผนงานปฏิบัติการทั้งกลุ่มงาน ภารกิจงาน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และโรดแมปของคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้แก่ เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอีกด้วย

cr:Mgr ใต้