บุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงชายแดนใต้ 2 คน รายงานตัวตามโครงการพาคนกลับบ้าน

304

บุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงชายแดนใต้ 2 คน รายงานตัวตามโครงการพาคนกลับบ้าน

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.60 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอ ผอ.ศปก.อ.หนองจิก พร้อมด้วยปลัดอำเภอ และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ รับรายงานตัวบุคคลผู้ที่มีหมาย พรก. ตามโครงการพาคนกลับบ้าน อำเภอหนองจิก จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นายอาซาน แวอุเซ็ง บ้านเลขที่ 115/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
2.นางปียานี มามะ บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน และมอบถุงเครื่องอุปโภค บริโภค แก่บุคคลผู้มีหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ในวันนี้
โดยผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อน 12 วาระปัตตานี ในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้เกิดสังคมสงบสุข