เปิดบัญชีทรัพย์สิน “สุภา” แค่ 18ล้าน แต่สามารถ ป้องเงินแผ่นดินได้นับแสนล้าน

14

เปิดทรัพย์สิน “สุภา ปิยะจิตติ” มือปิดบัญชีโครงการจำนำข้าว มีทั้งหมดแค่ กว่า 18 ล้านบาท แต่สามารถปกป้อง เงินแผ่นดินจำนวนมหาศาลนับแสนล้านบาท จาก โครงการจำนำข้าว

วันที่ 29 เมษายน 2567) สำนักงานวุฒิสภา (สว.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรณีพ้นจากตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 มีทรัพย์สิน 18.666 ล้านบาท หนี้สิน 2.516 ล้านบาท รายละเอียดทรัพย์สิน ดังนี้

ทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 18,666,857.36 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 10,867 บาท เงินลงทุน 960,640 บาท ที่ดิน จำนวน 3 แปลง มูลค่ารวม 9,914,700 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 หลัง มูลค่ารวม 3,352,400 บาท ยานพาหนะ รถยนต์จำนวน 1 คัน มูลค่า 108,000 บาท อายุรถยนต์ 12 ปี ประเมินมูลค่าซาก 10 % ของราคาซื้อ

สิทธิและสัมปทาน 3,557,049 บาท เช่น สิทธิการเช่าที่ดินและก่อสร้างบ้านธนารักษ์เชียงใหม่ แปลงที่ 6 เนื้อที่ 108 ตร.ว. โครงการบ้านธนารักษ์ จ.เชียงใหม่ของบ.ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ทะเบียนที่ราชพัสดุ ชม.1723 โฉนดที่ น.ส.ล.394/2500 และมีกำหนดค่าเช่ารายปี ปีละ 1,460 บาท ได้มาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 วันที่สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2586 มูลค่า 1,980,300 บาท (ชำระเงินหมดแล้ว รอการโอนกรรมสิทธิ์) เงินบำเหน็จการเป็นกรรมการ ป.ป.ช. 9 ปี 4 เดือน 3 วัน (80,540 บาท คูณ 10 ปี) มูลค่ารวม 850,400 บาท
ทรัพย์สินอื่น 763,200 บาท ได้แก่ เหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ ครบ 80 ปี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ.2555 เหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ ครบ 80 ปี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ.2556 รุ่น 2 เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 10 เหรียญทองขึ้นครองราชย์ เหรียญที่ระลึกเงินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 กับพระราชินีในพระราชพิธีราชาภิเษก

พระพุทธโสธรทองคำในงานที่ระลึก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ธนบัตรที่ระลึก ใบละ 1,000 บาท (ขึ้นครองราชย์รัชกาลที่ 10) ธนบัตรที่เป็นรุ่นสุดท้ายของรัชกาลที่ 9 เลขสวย ชุดละ 1,670 บาท องค์พระพิฆเนศ พระพุทธรูปประจำกรมบัญชีกลาง พระเครื่องทองคำ เหรียญทองกษาปณ์ที่ระลึก แหวนบุศราคัม แหวนทับทิม พระคลังมหาสมบัติลอยองค์หล่อด้วยโลหะ

สร้อยคอทองคำ พระพุทธรูปประจำสำนักงาน ป.ป.ช. นาฬิกา Longines พระพุทธรูปบูชา พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ พระรูปเทพต่าง ๆ เกจิอาจารย์ต่าง ๆ ที่ได้มาจากงานบุญ งานกฐิน ผ้าป่าตามวัด 120 องค์ ประเมินมูลค่าไม่ได้

หนี้สินรวม 2,516,673 บาท ประกอบ เงินเบิกเกินบัญชี 1,163,943 บาท เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 1,352,729 บาท

ทั้งนี้ น.ส.สุภา เป็นอดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง อดีตประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าว และยังเคยนั่งประธานคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดำเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท