น่าเสียดาย !! พลาดไม่ไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง ทำให้เสียโอกาสลงสมัคร สว.

10

การเปิดสมัครรับเลือกเป็น สว.วันนี้ย่างเข้าสู่วันที่ 3 ของการเปิดรับสมัคร ภาพรวมโดยทั่วไปไม่คึกคักอย่างที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)คาดการณ์ไว้ว่าจะมีผู้สมัครมากถึง 100,000 คน และอาจจากถึง 200,000 คน

จากการตรวจสอบวันแรกมีผู้สนใจไปสมัครแค่ 4,000 กว่าคน วันที่สองอึก 6,000 กว่าคน เหลือเวลาอีกสามวัน #นายหัวไทร ประเมินว่า ทำอย่างไรก็มีผู้สมัครไม่ถึง 100,000 คนแน่นอน ต่อให้สามวันที่เหลือมีคนไปสมัครรับละ 10,000 คน ก็จะมีผู้สมัครแค่ 40,000 คนเท่านั้นเอง

หลายคนพลาดไม่ได้ไปสมัคร เพราะขาดคุณสมบัติ ตรงไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือก สส.บ้าง เลือกตั้งท้องถิ่นบ้าง คนไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่น จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 2 ปี

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 42 กำหนดว่า หากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น และไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ถูกจำกัดสิทธิ์ สมัคร สว. ไม่ได้ การจำกัดสิทธิ์มีเวลาสองปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ใครที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ในรอบสองปีที่ผ่านมา ตั้งแต่พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา เช่น การเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา เมื่อ 22 พฤษภาคม 2565 และ การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หากไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ก็จะลงสมัคร สว. ไม่ได้นะครับพี่น้อง

จากการตรวจเช็คคนดังหลายคนพลาดตรงนี้ ตรงไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น บางคนชื่อตามทะเบียนบ้านกับที่อยู่จริง คนละที่กัน จึงไม่รู้ว่ามีการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งบางแห่งอาจจะแค่การเลือกตั้งซ่อม

การประชาสัมพันธ์ไม่กว้างขวางพอ บางคนจึงไม่รู้ และไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ จึงพลาดโอกาสในการลงสมัคร สว.ไปอย่างน่าเสียดาย

#นายหัวไทร #ทำเฒ่าเรื่องเพื่อน #เลือกสว.