ชวนชาวไทยมุสลิมเช็ก “ทิศกิบลัต” ในวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเหนือกะบะฮ์

19

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ เชิญชวนชาวไทยมุสลิมเช็ก “ทิศกิบลัต” ในวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเหนือกะบะฮ์
วันที่ 24 พ.ค.2567 เฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ข้อความโดยระบุว่า 27-28 พฤษภาคมนี้ เชิญชวนชาวไทยมุสลิมเช็กทิศกิบลัต (ทิศละหมาด) ในวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเหนือกะบะฮ์

ทิศกิบลัต คือ ทิศที่หันไปยัง “กะบะฮ์” อาคารสี่เหลี่ยมลูกบาศก์สีดำใจกลางมัสยิดอัลฮะรอม เมืองมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งจะอยู่ทางทิศใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งบนโลกที่เราอยู่ ถือเป็นทิศที่มีความสำคัญในการปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิม เนื่องจากหนึ่งในกฎเกณฑ์ของการละหมาดที่ถูกต้องคือการผินหน้าไปยังกะบะฮ์ ด้วยเหตุนี้ นักวิชาการอิสลามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงได้คิดค้นวิธีกำหนดหาทิศกิบลัตที่แม่นยำ โดยใช้ความรู้ด้านภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์ควบคู่กัน เพื่อคำนวณหาทิศกิบลัตสำหรับพื้นที่ห่างไกล และหนึ่งในวิธีการที่ง่ายและแม่นยำที่สุด คือการสังเกตเงาของวัตถุ ในวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเหนือกะบะฮ์

วันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเหนือกะบะฮ์ คือ วันที่ค่าเดคลิเนชันของดวงอาทิตย์จะเท่ากับค่าละติจูดของเมืองมักกะฮ์ ตามเวลาเที่ยงวันของซาอุดีอาระเบีย (ดวงอาทิตย์ผ่านเส้นเมอริเดียนท้องถิ่น) เกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ประมาณวันที่ 27-28 พฤษภาคม และ 16-17 กรกฎาคมของทุกปี ส่งผลให้ชาวมุสลิมในประเทศที่มีกลางวันร่วมกับซาอุดีอาระเบีย สามารถใช้วันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากเหนือกะบะฮ์กำหนดหาทิศกิบลัต (ทิศละหมาด) ได้อย่างง่ายและแม่นยำ โดยปีนี้ เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 12.18 น. ตามเวลาของซาอุดีอาระเบีย ตรงกับเวลาประเทศไทยประมาณ 16.18 น. เนื่องจากเวลาของประเทศไทยจะเร็วกว่าซาอุดีอาระเบีย 4 ชั่วโมง

ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ชาวไทยมุสลิมสามารถหาทิศกิบลัตได้โดยการใช้วัตถุที่มีความยาว เช่น แท่งไม้ แท่งเหล็ก วางตั้งฉากทำมุม 90 องศากับพื้น บริเวณที่โล่งแจ้ง และให้สังเกตเงาของวัตถุ ทิศกิบลัตจะอยู่ตรงข้ามกับเงาที่ทอดยาวมาจากวัตถุนั่นเอง.

ขอบคุณเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ