ศ.พล.ท.ดร.สมชาย วิรุฬหผล จากเด็กบ้านทางควายสู่บุคคลระดับประเทศ ฟังประสบการณ์ชีวิตเข้มข้นในงานมัสยิดบ้านทางควาย

1286

ศ.พล.ท.ดร.สมชาย วิรุฬผล เป็นมุสลิมที่ประสบความสำเร็จสูงสุด จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกา รับราชการทหารมียศเป็นถึงพล.ท. มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ เป็นประธานคณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และเป็นประธานบอร์ดมหาวิทยาลัยหลายแห่ง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน

ความสำเร็จเหล่านี้ เกิดขึ้นได้อย่างไร จากเด็กบ้านทางควาย วิ่งเล่นริมคลองประเวศบุรีรมย์ เรียนหนังสือ เรียนอัลกุรอ่านที่บ้านทางควาย ทำอย่างไรชีวิตจึงประสบความสำเร็จสูง ศ.พล.ท.ดร.สมชาย วิรุฬหผล จะถ่ายทอดประสบการณ์อันล้ำค่านี้ ในงาน 120 ปี ยามิอุลอิบาดะห์ (บ้านทางควาย) อัลญมณีแห่งประเวศบุรีรมย์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม เวลา 19.00 น.

งานมัสยิดบ้านทางควายจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม โดยในวันที่ 6 พฤษภาคม มีดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เป็นประธานเปิดงาน เวลา 20.00 น. อ่านอัลกุรอ่านเปิดงานโดย อ.ซักรี บัลบาห์ การแสดงอนาชีดของ ปริ้นซ์ ออฟอนาซีด การแสดงของเยาวชนบ้านทางควาย