แม่ทัพภาค 4 เป็นประธานในพิธีการแข่งขันจักรยานการกุศลและร่วมปั่นจักรยาน “ปั่นเพื่อน้อง นศท.มทบ.42”

123

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.60 เวลา 09.00 น. พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีการแข่งขันจักรยานการกุศลและร่วมปั่นจักรยาน “ปั่นเพื่อน้อง นศท.มทบ.42” ระยะทาง 20 กม. ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.42 ค่ายพระปกเกล้า อ.เมือง จ.สงขลา