กรมคุ้มครองสิทธิฯแถลงประณามคนร้าย ลอบวางระเบิดคาร์บอม ห้างบิ๊กซี จ.ปัตตานี

134

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดคาร์บอม โดยสันนิษฐานว่าระเบิดซุกอยู่ในกระเป๋าวางอยู่ข้างในรถปิ๊กอัพ ที่จอดบริเวณลานจอดรถ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จังหวัดปัตตานี เบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิต แต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ประมาณ 50 ราย

นางสาวปิติกาญจน์ กล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ถือว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่ง ละเมิดต่อสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพและความมั่นคงในการดำรงชีวิตของบุคคล ซึ่งขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิในชีวิตและร่างร่างกาย อย่างร้ายแรง
ทั้งนี้ ประเทศไทยให้การเคารพในสิทธิมนุษยชน การรับรองกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน โดยได้เข้าเป็นภาคีหลายฉบับ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวสร้างความสูญเสียให้แก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่เป็นผลดีและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยและความน่าเชื่อถือทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง

อย่างไรก็ตาม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จึงขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอประณามการกระทำดังกล่าว พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพสิทธิในชีวิตและร่างกายของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ซึ่งจะนำพาให้เกิดความสงบสุขและสันติสุขในประเทศไทย