สุดซาบซึ้ง! พระนราธิวาสร่วมงานแต่งมุสลิม พร้อมอวยพรเป็นภาษาอาหรับ

5888

พระพงศ์ธเนศ พุทฺธสโร บุรีภักดี ( หลวงพี่อ๊อฟ ) ได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่16 พ.ค. ระบุว่า  ไปเเสดงความยินดีงานเเต่งงานพี่น้องมุสลิม พร้อมมีข้อความภาษาอาหรับ ระบุว่า บารอกัลลอฮ ฮูลากูมา วาบารอกา อาลัยกา วาญามาอา บัยนากูมาฟี ฆอย

“ขออัลเลาะห์ทรงประทานความสิริมงคลแด่ท่าน และทรงประทานสิริมงคลเหนือท่าน ตลอดจนระหว่างท่านทั้งสองในคุณงามความดี”
สร้างความปลื้มปิติให้กับบ่าวสาวและบรรดาผู้ร่วมงาน สะท้อนให้เห็นถึงสังคมพหุวัฒนธรรมที่ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันด้วยความเื้ออาทร