สุโขทัยระทม!น้ำท่วมหนักชาวบ้าน-พระเดือดร้อน พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือ

30

วันที่ 18  พฤษภาคม