เครียด! ตำรวจรือเสาะโพสต์”ต้านอิสลาม” จัดการแบบไหนดี

5565

เกิดกระแสวิจารณ์อย่างรุนแรง หลัง ตำรวจรือเสาะ โพสต์ข้อความต่อต้ารอิสลาม

บุคคลที่ใช้ชื่อว่า Thanasit pinthongpan ได้โพสต์ข้อความในทำนองว่า ประเทศไทยน่าจะมีการต่อต้านอิสลามเหมือนในญี่ปุ่น พร้อมลงข้อความที่มีการส่งต่อทางออนไลน์ว่า ญี่ปุ่นต่อต้านอิสลาม ซึ่งเป็นข้อความที่เขียนใส่ร้ายอิสลามโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง โดยข้อเท็จจริงญี่ปุ่นให้การต้อนรับมุสลิม ตามสนามบินมีการติดป้ายฮาลสบ ตามโรงแรมและร้านอาหารมีโซนฮาลาล และมีมัสยิดมากถึง 200 แห่ง

การแสดงออกของบุคตลดังกล่าว ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า คนที่เป็นตำรวจ หากมีอคติจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรมอย่างไร มีแต่จะสร้างปัญหาโดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งมีความอ่อนไหว