แม่ทัพภาค 4 หารือเครือข่ายชาวพุทธวางมาตรการรักษาความปลอดภัย

131

แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะเครือข่ายชุมชนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมหารือมาตรการการรักษาความปลอดภัยในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

วันนี้ (25 พ.ค.) ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในการประชุมพบปะเครือข่ายชุมชนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อทบทวนผลการประชุมร่วมกับใช้พุทธในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนหารือการจัดตั้งสมาพันธ์เครือข่ายไทยพุทธ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยมีเครือข่ายชุมชนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมรวม 120 คน

ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ให้คำแนะนำต่อเครือข่ายชุมชนไทยพุทธที่เข้าร่วมประชุมว่า ขอให้มีการรวมตัวกันจัดตั้งเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยนำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงออกสู่สาธารณชนให้ได้รับรู้ นอกจากนี้ ขอให้มีการรวบรวมประเด็นปัญหาความต้องการ และข้อเสนอที่ได้จากการประชุมหรือข้อสรุปร่วมกันนำเสนอต่อภาครัฐ ซึ่งจะทำให้ข้อเรียกร้องเหล่านั้นมีน้ำหนัก และปัญหาจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

cr.mgronline