​ปิดไม่มิด! ทหารบุกกอ.ปทุมธานี แตกตื่นทั้งสำนักงาน กร่างหนักไล่นักข่าวไม่ให้เข้าสนง. 

1204

ปิดไม่มิด! ทหารบุกกอ.ปทุมธานี แตกตื่นทั้งสำนักงาน ยอมรับขอตรวจสอบงบ แจงยิบใช้จ่ายถูกต้อง  มึน! ประชุม 2 รอบตัวเลขไม่ตรงกัน กร่างหนักไล่นักข่าวไม่ให้เข้าสนง. 

วันที่ 25 พฤษภาคม มีรายงานว่า ก่อนการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี(กอ.ปทุมธานี) ณ ที่ทำการคลอง 9 ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ได้มีเจ้าหน้าที่ทหาร 3 นายจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจ.ปทุมธานี ได้เดินทางไปยังสำนักงานกอ.ปทุมธานี โดยมีการสอบถามเรื่องการใช้จ่ายของสำนักงานและมีการถ่ายรูปสำนักงานอย่างละเอียด สร้างความตื่นตกใจให้กับในสำนักงานกอ.ปทุมธานีอย่างยิ่ง ทำให้ในการประชุมมีการปิดล็อคห้องประชุมและปิดม่านอย่างแน่นหนา ให้เข้าเฉพาะคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเท่านั้น จากปกติที่จะเปิดม่านให้เห็นการประชุม 
ทั้งนี้ในวาระการประชุมมีการพิจารณาเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานกอ.ปทุมธานีด้วย 

เวลาประมาณ 11.00 น. ผู้สื่อข่าว Mtoday ได้เดินทางไปยังสำนักงานกอ.ปทุมธานี เพื่อติดตามการประชุม และได้ถ่ายรูปสำนักงาน ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ชายคนหนึ่งได้สอบถามว่า เป็นใครมาจากไหน ซึ่งได้ตอบไปว่า เป็นนักข่าว ซักพักได้มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงหน้าตาไม่เป็นมิตรนัก เดินลงมาจากชั้น 2 สอบถามว่า เป็นใคร เมื่อตอบว่า เป็นนักข่าว ก็บอกว่า ไม่อนุญาตให้เข้าภายในสำนักงาน แต่ผู้สื่อข่าวได้เข้าไปบริเวณชั่นล่าง ซึ่งเปิดโล่งและโต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร และนั่งลงตรงนั้น เจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนดังกล่าวจึงขึ้นไปชั้น 2 แต่ได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ชายคอยดูแลไม่ให้นักข่าวขึ้นชั้น 2 ต่อมาได้รับคำชี้แจงจากกรรมการฯบางคนว่า เป็นสถานที่ราชการจะต้องขออนุญาต และหากต้องการสัมภาษณ์ใครจะต้องนัดหมายล่วงหน้า 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประชุมนายเสกสิทธิ์ สิงห์งาม รองประธานกอ.ปทุมธานี ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้ยอมรับว่า มีทหารได้มายังสำนักงาน และได้มีการชี้แจงเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณของกอ.ปทุมธานี 
“งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2556-2558 มีจำนวน 5.5 ล้านบาท โดยปี 2556 ได้รับจำนวน 1.5 ล้านบาท ปี 57-58 ได้รับปีละ 2 ล้านบาท ปี 59 ได้รับ 1 ล้านบาท ปี 60 ได้รับประมาณ 700,000 บาท มีหลักฐานการรับเงิน การใช้จ่ายอย่างถูกต้องในการใช้จ่ายจะมีประธานกอ. เหรัญญิก และผู้ช่วยเหรัญญิกลงนาม 3 คน ไม่สามารถนำไปใช้จ่ายที่ไม่ถูกต้องได้”นายเสกสิทธิ์ กล่าว 
เขา กล่าวว่า ที่มีการระบุว่า มีเงินหาย 1.8 ล้านบาท ก็ไม่เป็นความจริง ส่วนที่ระบุว่า มีการให้ผู้ใหญ่นั้น เป็นเงินเกี่ยวกับการจัดงานเมาลิดที่มีการจัดสรรให้กับมัสยิด มีการกันเงินไว้สำหรับเป็นค่าใช่้จ่ายในการดำเนินการ ที่หมายถึง”เงินทอน” 
“ส่วนการเดินทางไปอุมเราะห์ ไปดูงานที่ลาว และเวียดนาม เป็นเงินของสำนักงาน ที่มาจากการตรวจสอบฮาลาลซึงมีผู้ประกอบการมากถึง 200 ราย ค่าดำเนินการบางส่วนอาทิ เงินที่ปรึกษาเดือนละ 2,000 บาทจะกันส่วนหนึ่งไว้เป็นกองกลาง เงินส่วนนี้มีจำนวนเป็นล้านบาทจะถูกนำมาใช้จ่ายดังกล่าว” นายเสกสิทธิ์ ให้ข้อมูล 
อย่างไรก็ตาม Mtoday ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมของกอ.ปทุมธานี เมื่อเดือนมีนาคม 2560 มีการชี้แจงเรื่องเงินสนับสนุนจากศูนย์วิทย์ฯ ว่า มีจำนวน 4 ล้านบาท  ซึ่งแตกต่างจากจำนวนที่มีการชี้แจงล่าสดว่า มีจำนวน 5.5 ล้านบาท ตามรายละเอียดในรูปภาพด้านล่าง